Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

19 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Derde webinar
  • In de praktijk
  • Beeldmateriaal
  • Achtergrond
  • Meer weten over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid?

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij dit grootse project in Drenthe, waarvoor de strategische doelen uit het regioplan nu als leidraad gelden. Op deze manier wil de Datawerkplaats een goede verbinding maken met de regio Drenthe. Hier bekijk je het regioplan >>

Goed bezocht derde webinar

Eind januari vond alweer het derde webinar plaats, wat wederom goed werd bezocht. Ruim 110 professionals uit wetenschap, beleid en praktijk waren online aanwezig. Het tafelgesprek ging deze keer over het belang van collectief duiden. En ook: hoe maakt de Datawerkplaats de stap richting dialoog en doen? Kijk het webinar terug >> (gebruik het wachtwoord: Datawerkplaats)

 

Data Duiden Dialoog Doen in de praktijk

Deze stap maken wij heel concreet in de pilot die nu loopt in de gemeente Emmen, waarin we samen optrekken met Greenwise Campus en studenten van NHL Stenden. Wat hoe werkt dat precies? Die cyclus van Data -> Duiden -> Dialoog -> Doen?

De cyclus uitgelegd in beeld aan de hand van de pilot in Emmen:

 

Beeldmateriaal ter inspiratie

Naast genoemde activiteiten hebben wij ook enkele verhelderende documenten ontwikkeld. Zo vatten wij de gezette stappen tot nu toe samen in een infographic met uitgebreide toelichting (uitermate geschikt als inspiratie voor andere regio’s!). Daarnaast laten wij in deze praatplaat beeldend zien hoe collectieve duiding er precies uitziet.

Achtergrond Datawerkplaats

Om de transitie van zorg naar gezondheid te maken is een integraal populatie-inzicht nodig. Dit inzicht helpt bij het maken van de juiste keuzes. We werken samen met verschillende partijen om dit integrale beeld van mentale gezondheid te realiseren. Dit doen we met het doorlopen van de cyclus data-duiden-dialoog en doen.

Sinds het live gaan van de interactieve dataomgeving in juni 2023 zijn er veel nieuwe databronnen en inzichten toegevoegd. Daarnaast is er ingezet op het onderdeel duiden. Omdat de datawerkplaats zo’n uniek project is, is ook het opzetten van de duidingssessies pionieren geweest. De Datawerkplaats Mentale Gezondheid wordt ondersteund door Hi!Noord.

De deelnemende partijen op een rijtje:

Meer weten over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid?

Meer weten over Datawerkplaats Mentale Gezondheid? Suggesties of tips? Neem contact op met één van ons óf stuur een bericht via LinkedIn.

Meer post

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Vechtdal Zwolle Integraal Zorg Akkoord

Gelijke kansen op gezondheid

Gezond zijn is veel meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Het gaat erom hoe goed je kunt omgaan met lichamelijke,…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg…