Nanienke Balster

Adviseur

‘Als ik aan mensen zou hebben gevraagd wat ze wilden, dan zouden ze hebben gezegd: ‘een sneller paard’ – Henry Ford

Met een achtergrond in zowel de gezondheidszorg als de IT breng ik digitalisering, data en zorg bij elkaar. Een combinatie die veel kansen biedt maar niet altijd met open armen wordt ontvangen. En niet onbegrijpelijk ook als je denkt aan de stijgende druk op zorgprofessionals, de toenemende zorgkosten en flexibiliteit die wordt gevraagd van deze sector.

 

Welke uitdagingen zien we op ons afkomen? Welke lange termijn oplossingen en bekostiging vraagt dit? Hoe borgen we de sectorbrede effectiviteit en kennisdeling? Samen met bevlogen collega’s en professionals binnen zorg en welzijn zet ik graag mijn schouders onder deze mooie uitdaging.

Nanienke Balster

Kennisbank