Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

4 november 2022 2 min leestijd
  • Intro

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de regio door tijdig te signaleren, een juiste “diagnose” te stellen, eenduidig te communiceren naar patiënten en een adequate (multidisciplinaire) behandeling te geven en de afstemming en samenwerking tussen de professionals te verbeteren’: dit is de ambitie van het netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o. 

Zoek verbinding 

Het netwerk verbindt en bundelt expertise en ervaringen van professionals in de eerstelijns- als in de tweedelijnszorg, welzijn en gemeente. Iedere professional die te maken heeft met ALK-problematiek in zijn of haar werk is welkom bij het netwerk. Maar hoe wordt dan de verbinding gelegd? Door het houden van rondetafelbijeenkomsten én via het ‘Informatieboek netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.’ Dit laatste bevat contactgegevens van iedere netwerkdeelnemer aangevuld met informatie over zijn of haar expertise en ‘handig-om-te-weten’.  

Rondetafelbijeenkomsten  

Sinds 2018 worden er jaarlijks 2-3 rondetafelbijeenkomsten gehouden. Het biedt professionals de mogelijkheid om in gesprek te gaan met elkaar over knelpunten en hulpvragen. Het doel is om van en met elkaar te leren. Het geeft inzicht in eigen handelen en nieuwe inzichten vanuit verassende invalshoeken. Het verbetert de samenwerking en verkort de lijnen. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en de juiste zorg op de juiste plek.  

‘Ga niet afwachten, maar onderneem nu actie. Ga bij zorgen vroegtijdig op zoek naar hulp als je er zelf niet uitkomt, in dit geval bij de desbetreffende schoolarts of jeugdarts om samen verder te komen. Zoek actief samenwerking op. Maak ook ouders bewust van hun verantwoordelijkheid.’ adviseert het netwerk de inbrenger van een casus. Daaropvolgend werd de inbrenger van de casus direct in contact gebracht met desbetreffende jeugdarts en stelde de revalidatiearts voor om via een doorverwijzing van de huisarts met het kind en ouders te kijken naar passende ondersteuning. 

 

Rol van Proscoop 

Proscoop neemt initiatieven en ondersteunt tal van projecten op het gebied van SOLK/ ALK. Wij zijn betrokken bij regionale samenwerkingsverbanden en organiseren diverse bijeenkomsten. We proberen altijd toe te werken naar zelfstandigheid van een regionaal samenwerkingsverband: reden om na 4 jaar het ‘organiserend stokje’ over te dragen aan de regiegroep en het ontstane netwerk zelfstandig haar weg te laten vervolgen. 

Heeft u vragen over dit netwerk of wilt u meer weten? Neem dan contact op met adviseur Rosalie Visser. Wilt u meer informatie over SOLK/ ALK? Kijk dan hier: SOLK – Proscoop

 

Meer post

Arnhem Paramedie ALK/SOLK GGZ

Verbinding in de regio door netwerksamenwerking 

Over het Netwerk Psychosomatiek Arnhem   Hoe bouw je een netwerk? Hoe krijg je iedereen betrokken en zorg je voor…

Zwolle ALK/SOLK

SOLK op school

Proscoop organiseerde samen met een jeugdarts van GGD IJsselland en een kinderfysiotherapeut van Fysioplus in Zwolle de eerste twee bijeenkomsten…

Arnhem ALK/SOLK

Factsheet over onderzoek SOLK/ALK in de regio Arnhem verschenen

In de regio Arnhem heeft Proscoop in samenwerking met het UMCG een vragenlijst over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)…