Factsheet over onderzoek SOLK/ALK in de regio Arnhem verschenen

27 september 2022 2 min leestijd
  • Intro

In de regio Arnhem heeft Proscoop in samenwerking met het UMCG een vragenlijst over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) verspreid onder eerste- en tweedelijns zorgprofessionals. De uitkomsten van deze enquête worden onder andere gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Alle resultaten zijn nu terug te zien in een factsheet.  

Patiënten met SOLK hebben maar al te vaak het gevoel niet gezien of gehoord te worden. Doordat de klachten zowel een somatische als psychische component hebben, lopen deze patiënten het risico om van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Van verwijzing naar doorverwijzing en van specialist naar specialist, zonder een bevredigende oplossing te vinden voor hun klachten.  

Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals in de regio Arnhem en wat zijn de ervaren knelpunten in de zorg voor deze patiënten?
Maar liefst 92% van de ondervraagden geeft aan SOLK een serieus gezondheidsprobleem te vinden. Een gelijk percentage is geïnteresseerd in het implementeren van interventies om de zorg van SOLK-patiënten te verbeteren. Proscoop adviseur Nelli Kossenko: ‘Uit de cijfers komt naar voren dat bijna de helft van de zorgprofessionals het lastig vindt SOLK-patiënten te behandelen, één derde van hen geeft aan dat het hen veel energie kost. Hoewel een meerderheid aangeeft over voldoende kennis te beschikken, zijn zij niet altijd zeker van hun werkdiagnose SOLK’.

De uitkomsten van dit enquêteonderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties en om aanknopingspunten te vinden voor interventies om de zorg voor patiënten met SOLK in de regio Arnhem vooruit te brengen. Nelli Kossenko: ‘Het onderzoek is een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek elkaar kunnen versterken ten behoeve van de patiënt’.

Rol Proscoop 
Proscoop onderzoekt samen met betrokken professionals de mogelijkheden om de zorg voor SOLK-patiënten in de regio Arnhem te verbeteren en is procesbegeleider bij de doorontwikkeling van het Netwerk Psychosomatiek Arnhem. Vanuit deze rol worden diverse activiteiten ontwikkeld.  

Deze vragenlijst werd eerder uitgevoerd in de regio Drenthe 

>> Bekijk de factsheet

Meer post

Arnhem Paramedie ALK/SOLK GGZ

Verbinding in de regio door netwerksamenwerking 

Over het Netwerk Psychosomatiek Arnhem   Hoe bouw je een netwerk? Hoe krijg je iedereen betrokken en zorg je voor…

Zwolle ALK/SOLK

SOLK op school

Proscoop organiseerde samen met een jeugdarts van GGD IJsselland en een kinderfysiotherapeut van Fysioplus in Zwolle de eerste twee bijeenkomsten…

Apeldoorn ALK/SOLK

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

‘Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de regio door tijdig te signaleren, een juiste “diagnose”…