Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten…

Nanienke en Renée: ‘Proactief in plaats van reactief’

…om de zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënt te houden.” Nanienke: “Als voormalig zorgprofessional werk ik graag aan houdbare zorg. Zowel binnen Proscoop als betrokken partijen zie ik veel mensen met

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

met licht verstandelijke beperking tijdig herkend worden en de juiste zorg kunnen krijgen. Wij hebben gesproken met relevante professionals uit de eerste en tweedelijnszorg en zijn voornemens om met mensen…

Drenthe Flevoland

Medewerkers aan het woord: een duo interview met Renée Struijk en Nanienke Balster

…kennismaking met een organisatie die in ontwikkeling is en een mooie ambitie heeft.” zegt Renée. Nanienke vult aan: “Ik zie veel gemotiveerde collega’s met een hart voor de zorg, leuk…

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…in het verzorgingsgebied van Treant, samen met ervaringsdeskundigen, twee zorgpaden ontwikkeld. Eén zorgpad voor volwassenen en één zorgpad voor kinderen. Deze zorgpaden bieden een handvat voor de begeleiding van patiënten…

Landelijk Digitale Zorg Burgerparticipatie

Populatiegericht werken | duurzame zorg organiseren

zorg Het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking Daar waar voorheen zorg veelal aanbodgericht en gefragmenteerd vanuit zorg/zorgprofessionals…

Hans Peter: ‘Ervaring uit de praktijk brengt meerwaarde’

…en gezondheid van de patiënt. In een ideale situatie wordt bij complexere zorg integraal samengewerkt mét de patiënt daarbij centraal. Met een brede blik op gezondheid en zoveel mogelijk gericht…

Salland Paramedie

Apothekers projecten in samenwerking met Salland Zorgverzekeraar

…Salland Zorgverzekeraar heeft Proscoop 2023 gevraagd om de procesbegeleiding te verzorgen van twee projecten: h1 Meer informatie: GLIM: Medicatie leefstijl gesprek 1 h1 GLIM: Medicatie leefstijl gesprek met een apotheker…

Zwolle Digitale Zorg

3 jaar IJssellandScan: Rianne van den Berg en Arie Jongejan blikken terug

…treffen elkaar ook in regionale preventiecoalities en in samenwerkingsverbanden zoals Regionale Zorgalliantie Zwolle en kunnen daardoor samen met veel andere partijen bijdragen aan de gezondheidsdoelen van onze regio.” Arie: “In…