Salland Digitale Zorg

‘Met kleine stapjes verder komen’: regio Deventer over digitale gegevensuitwisseling

…en Oost-Nederland. Waarom is het belangrijk voor jullie om mee te doen met Babyconnect? “De voornaamste prikkel is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg geweest. We hebben hard gewerkt aan de implementatie…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…uit verwijzers (huisartsen, jeugdartsen) en aanbieders van eerste- en tweedelijns zorg, die zich richten op mensen met ALK, binnen het adherentiegebied van Treant. In 2020 kwam deze regiegroep met het…

Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

met MCC Klik is gericht op mensen met een chronische aandoening. Uit de resultaten blijkt dat er veel verbeterwensen zijn op het gebied van zorgverlening binnen de chronische zorg. Hierover…

Webinar oncologiezorgnetwerken: verbind de (in)formele zorg!

…je nodig? Deze vraag is leidend in de AYA-zorg (AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar). In deze break out-room…

Drenthe Ouderenzorg

Drenthe gestart met voorbereidingen ketenaanpak valpreventie

…Ketenbrede implementatie valpreventie Een regionale werkgroep, onderdeel van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, is onder begeleiding van Proscoop begonnen met de voorbereidingen voor de ketenbrede implementatie van valpreventie. Deze…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…Proscoop helpt op verschillende manieren met de subsidieaanvraag. Integraal Zorgakkoord en subsidieaanvraag In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

…doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en…

Landelijk

Minder zorg, meer gezondheid

…het weten. Directeur Arie Jongejan staat je graag te woord. 1 h1 Het zorgveld is de laatste jaren flink onder druk komen te staan. Meer cliënten met complexere zorgvragen maken…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg in de regio op gang te brengen. Met de bijeenkomsten…