Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop en Zorgbelang Drenthe, een animatie en folder ontwikkeld die inwoners…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…e.o. en Zuid-Holland Zuid. Die trajecten zijn onder meer praktisch in werkgroepen met zorgverleners of adviserend in de patiëntreis, krachtige basiszorg, Transitie010 en de transitie in regio Zuid-Hollandse Eilanden en…

Zwolle

Maak kennis met de Regionale Zorgalliantie Zwolle!

…is verantwoordelijk voor het faciliteren, aanjagen en coördineren van de doorontwikkeling van de RZA. Verder lezen over de programmacoalities of meer weten over de Regionale Zorgalliantie? Kijk dan op www.zorgalliantiezwolle.nl….

Drenthe Ouderenzorg

Drenthe gestart met voorbereidingen ketenaanpak valpreventie

…Ketenbrede implementatie valpreventie Een regionale werkgroep, onderdeel van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, is onder begeleiding van Proscoop begonnen met de voorbereidingen voor de ketenbrede implementatie van valpreventie. Deze…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…en derdelijnszorg, en langdurige zorg. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.   https://youtu.be/a84cubikahM Downloads Downloads download 18329 Visualisatie visie eerstelijnszorg 2030 download 18333 Visie eerstelijnszorg 2030…

Drenthe Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Actualisatie Kennisdocument Wmo-Wlz en terugblik op scholingen Wlz

Proscoop heeft in opdracht van de Alliantie Drentse zorg met Ouderen dit jaar drie goed bezochte scholingen Wlz (Wet langdurige zorg) georganiseerd. De scholingen zijn georganiseerd in samenwerking met het…

Apeldoorn Zwolle Ouderenzorg

Ondervoeding kwetsbare ouderen | toolkit

…Leven Akkoord. Een gezond voedingspatroon van ouderen is één van de beoogde resultaten binnen het GALA met een duidelijke taak voor o.a. gemeente, zorgverzekeraar en wijkverpleging. In zowel Zwolle als…

Landelijk Ouderenzorg

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

…en er een signaleringskaart is ontwikkeld. Apeldoorn Zorgpad en signaleringskaart Zorgpad ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn + signaleringskaart ondervoeding kwetsbare ouderen regio Zwolle Zorgpad en signaleringskaart Ondervoeding bij ouderen – Proscoop…

Achterhoek Ouderenzorg

Pilot | observatieafdeling Oost Achterhoek

…therapeuten en artsen. Het doel van deze korte opname is om de zorgvraag in kaart te brengen, zodat deze ouderen na observatie met een juiste zorg– en behandelplan terug naar…