Nanienke en Renée: ‘Proactief in plaats van reactief’

…om de zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënt te houden.” Nanienke: “Als voormalig zorgprofessional werk ik graag aan houdbare zorg. Zowel binnen Proscoop als betrokken partijen zie ik veel mensen met

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

met licht verstandelijke beperking tijdig herkend worden en de juiste zorg kunnen krijgen. Wij hebben gesproken met relevante professionals uit de eerste en tweedelijnszorg en zijn voornemens om met mensen…

Drenthe Flevoland

Medewerkers aan het woord: een duo interview met Renée Struijk en Nanienke Balster

…kennismaking met een organisatie die in ontwikkeling is en een mooie ambitie heeft.” zegt Renée. Nanienke vult aan: “Ik zie veel gemotiveerde collega’s met een hart voor de zorg, leuk…

Training Wet Langdurige Zorg (WLZ) regio Zuidoost-Drenthe

16323 10114 2023-10-12 13:30:00 2023-10-12 16:00:00 Op 12 oktober 2023 organiseert Proscoop samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen Training Wet Langdurige Zorg (Wlz) in de regio Zuidoost-Drenthe Wil…

Training Wet Langdurige Zorg (WLZ) regio Noord/Midden Drenthe

16323 10114 2023-09-18 13:30:00 2023-09-18 16:00:00 Op 18 september 2023 organiseert Proscoop samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen Training Wet Langdurige Zorg (Wlz) in de regio Noord- en…

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…in het verzorgingsgebied van Treant, samen met ervaringsdeskundigen, twee zorgpaden ontwikkeld. Eén zorgpad voor volwassenen en één zorgpad voor kinderen. Deze zorgpaden bieden een handvat voor de begeleiding van patiënten…

Salland Paramedie

Apothekers projecten in samenwerking met Salland Zorgverzekeraar

…Salland Zorgverzekeraar heeft Proscoop 2023 gevraagd om de procesbegeleiding te verzorgen van twee projecten: h1 Meer informatie: GLIM: Medicatie leefstijl gesprek 1 h1 GLIM: Medicatie leefstijl gesprek met een apotheker…

Landelijk Digitale Zorg Burgerparticipatie

Populatiegericht werken | duurzame zorg organiseren

zorg Het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking Daar waar voorheen zorg veelal aanbodgericht en gefragmenteerd vanuit zorg/zorgprofessionals…

Arnhem Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg | resultaat 3 jaar onderzoek

…houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve…