Drenthe gestart met voorbereidingen ketenaanpak valpreventie

5 juli 2023 2 min leestijd
  • Intro

Voor ouderen is vallen de meest voorkomende oorzaak van letsel. Valincidenten hebben vaak ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven en kunnen leiden tot blijvende beperkingen op het gebied van mobiliteit en dagelijks functioneren. Tweederde van de ouderen die na een val met letsel op de spoedeisende hulp (SEH) belanden, heeft al een verhoogd risico op vallen. Vallen is een complex probleem met meerdere oorzaken en risicofactoren, waaronder medicijngebruik, ondervoeding, afname van spierkracht of verslechtering van het gezichtsvermogen.

Ketenaanpak valpreventie Drenthe is onderdeel van een bredere beweging gericht op vitaal ouder worden. Vitaal ouder worden gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid, zoals voldoende bewegen en goede voeding, maar ook over het behouden van vitaliteit op sociaal en mentaal gebied. Deze benadering sluit aan bij de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, waar al langer in Drenthe op wordt ingezet. Het doel van de ketenaanpak valpreventie is om in 2024 een integrale aanpak voor valpreventie in alle Drentse gemeenten te hebben geïmplementeerd, in lijn met het IZA (Integraal Zorg Akkoord) en het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Ketenbrede implementatie valpreventie

Een regionale werkgroep, onderdeel van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, is onder begeleiding van Proscoop begonnen met de voorbereidingen voor de ketenbrede implementatie van valpreventie. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, zorgverzekeraar, het sociaal domein, SportDrenthe, ouderen en (para)medische zorg. Uitgangspunt van de werkgroep is om regionaal te ontwikkelen wat kàn en lokaal uit te voeren wat mòet. Door regionaal samen te werken, hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Regionaal kunnen bijvoorbeeld stroomschema’s en instrumenten worden ontwikkeld, en kunnen de benodigde randvoorwaarden worden gecreëerd om lokaal een effectieve aanpak van valpreventie te realiseren.

Ontwikkeling van handvatten valpreventie

Op dit moment zijn een aantal (tijdelijke) subgroepen bezig met het ontwikkelen van procesbeschrijvingen en handvatten voor lokale netwerken valpreventie over onder andere:

  • Opsporing van ouderen met een verhoogd valrisico (risico-inschatting);
  • Screening op achterliggende oorzaken, nadat een verhoogd valrisico is gesignaleerd (valanalyse);
  • Inzet van bewezen effectieve valpreventieve beweeginterventies;
  • Actieve begeleiding en doorverwijzing naar structureel beweegaanbod.

De regionale werkgroep streeft ernaar om vanaf de zomer de handvatten en procesbeschrijvingen openbaar beschikbaar te hebben. Lees hier de startnotitie van de ketenaanpak valpreventie in Drenthe >>

Meer weten over de ketenaanpak valpreventie en wat Proscoop daarin kan betekenen? Neem contact op met Elisabeth Floor.

Meer post

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…