Actualisatie Kennisdocument Wmo-Wlz en terugblik op scholingen Wlz

7 december 2023 2 min leestijd
  • Intro
  • Doel scholingen
  • Meteen naar downloads
  • Meer weten?

Proscoop heeft in opdracht van de Alliantie Drentse zorg met Ouderen dit jaar drie goed bezochte scholingen Wlz (Wet langdurige zorg) georganiseerd. De scholingen zijn georganiseerd in samenwerking met het CIZ, het Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zorgbelang Drenthe en zijn in Zuidwest, Zuidoost en Noord-midden Drenthe gegeven. Tijdens de scholing is dieper ingegaan op de overgang van Wmo naar Wlz. Het geactualiseerde Kennisdocument Wmo-Wlz-Drenthe en de routekaart van Wmo-Wlz vormden hiervoor de basis.

Wat kwam er aan bod?

In het voorjaar van 2023 was er een eerste pilot rondom deze scholingen. In het najaar is dit wegens succes herhaald.

De scholingen waren bedoeld voor alle disciplines die te maken hebben met de overgang van Wmo naar Wlz en indicatiestellingen voor de Wlz. Denk hierbij aan wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, casemanagers dementie, welzijnswerkers, onafhankelijk cliëntondersteuners en Wmo-consulenten.

Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen:

  • Indicatiestelling, afwegingskader, rol van CIZ en de rol van het zorgkantoor
  • Organisatie van een soepele overgang van Wmo/Zvw naar Wlz
  • Voorbeelden van creatieve oplossingen bij de overgang van Wmo naar Wlz
  • Elkaar leren kennen en van elkaar leren

Inwoners sneller geholpen binnen Wmo naar Wlz

De aanwezigen uit de regio gingen samen aan het werk om op basis van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk samen een werkwijze te ontwikkelen en meer te weten te komen van elkaars kennis en kunde.

Doelen van de scholingen was kennisdeling rond de werkwijze van indiceren voor de voor Wlz waren:

  • Samen op zoek naar oplossingen voor ‘grijze gebieden’
  • Leren kennen van de samenwerkingspartners in de subregio

Met als uiteindelijk doel dat inwoners die te maken hebben met een overgang van Wmo naar Wlz zorg soepeler en sneller geholpen worden.

Download het kennisdocument en routekaart

Het Kennisdocument Wmo-Wlz vormde de basis voor deze training. Ook kwam de routekaart van Wmo-Wlz aan bod binnen de training.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Heb je vragen over het geactualiseerde kennisdocument? Neem contact op met Elisabeth, zij is namens Proscoop actief binnen werkgroepen van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.

Dokter Drenthe heeft voor huisartsen en andere sectoren binnen de (ouderen) zorg een webinar gemaakt in samenwerking met het Zilveren Kruis Zorgkantoor. Bekijk het webinar >>

Meer post

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard…