Actualisatie Kennisdocument Wmo-Wlz en terugblik op scholingen Wlz

7 december 2023 2 min leestijd
  • Intro
  • Doel scholingen
  • Meteen naar downloads
  • Meer weten?

Proscoop heeft in opdracht van de Alliantie Drentse zorg met Ouderen dit jaar drie goed bezochte scholingen Wlz (Wet langdurige zorg) georganiseerd. De scholingen zijn georganiseerd in samenwerking met het CIZ, het Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zorgbelang Drenthe en zijn in Zuidwest, Zuidoost en Noord-midden Drenthe gegeven. Tijdens de scholing is dieper ingegaan op de overgang van Wmo naar Wlz. Het geactualiseerde Kennisdocument Wmo-Wlz-Drenthe en de routekaart van Wmo-Wlz vormden hiervoor de basis.

Wat kwam er aan bod?

In het voorjaar van 2023 was er een eerste pilot rondom deze scholingen. In het najaar is dit wegens succes herhaald.

De scholingen waren bedoeld voor alle disciplines die te maken hebben met de overgang van Wmo naar Wlz en indicatiestellingen voor de Wlz. Denk hierbij aan wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, casemanagers dementie, welzijnswerkers, onafhankelijk cliëntondersteuners en Wmo-consulenten.

Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen:

  • Indicatiestelling, afwegingskader, rol van CIZ en de rol van het zorgkantoor
  • Organisatie van een soepele overgang van Wmo/Zvw naar Wlz
  • Voorbeelden van creatieve oplossingen bij de overgang van Wmo naar Wlz
  • Elkaar leren kennen en van elkaar leren

Inwoners sneller geholpen binnen Wmo naar Wlz

De aanwezigen uit de regio gingen samen aan het werk om op basis van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk samen een werkwijze te ontwikkelen en meer te weten te komen van elkaars kennis en kunde.

Doelen van de scholingen was kennisdeling rond de werkwijze van indiceren voor de voor Wlz waren:

  • Samen op zoek naar oplossingen voor ‘grijze gebieden’
  • Leren kennen van de samenwerkingspartners in de subregio

Met als uiteindelijk doel dat inwoners die te maken hebben met een overgang van Wmo naar Wlz zorg soepeler en sneller geholpen worden.

Download het kennisdocument en routekaart

Het Kennisdocument Wmo-Wlz vormde de basis voor deze training. Ook kwam de routekaart van Wmo-Wlz aan bod binnen de training.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Heb je vragen over het geactualiseerde kennisdocument? Neem contact op met Elisabeth, zij is namens Proscoop actief binnen werkgroepen van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.

Dokter Drenthe heeft voor huisartsen en andere sectoren binnen de (ouderen) zorg een webinar gemaakt in samenwerking met het Zilveren Kruis Zorgkantoor. Bekijk het webinar >>

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…