Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…Proscoop helpt op verschillende manieren met de subsidieaanvraag. Integraal Zorgakkoord en subsidieaanvraag In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg

Landelijk Digitale Zorg Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met probleemanalyse

…de video https://youtu.be/Kr7ldsRzVh4 Download de probleemanalyses Download de probleemanalyses download 2337 Probleemanalyse passende zorg ouderen download 2335 Probleemanalyse acute zorgvraag ouderen download 2336 Probleemanalyse ondervoeding ouderen Alle stappen rustig nalezen?…

Arnhem Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg | resultaat 3 jaar onderzoek

…houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve…

Salland Digitale Zorg

‘Met kleine stapjes verder komen’: regio Deventer over digitale gegevensuitwisseling

…en Oost-Nederland. Waarom is het belangrijk voor jullie om mee te doen met Babyconnect? “De voornaamste prikkel is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg geweest. We hebben hard gewerkt aan de implementatie…

Landelijk

Medewerker aan het woord: adviseur Hans Peter Wittingen

…Wat grote verschillen kon betekenen voor de kwaliteit van zorg en gezondheid van de patiënt. In een ideale situatie wordt bij complexere zorg integraal samengewerkt mét de patiënt daarbij centraal….

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. In…

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…lokaal niveau, met en voor inwoners. Met betrokkenheid van zorg– en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere cruciale partners smeden we regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de toegankelijkheid van…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…uit verwijzers (huisartsen, jeugdartsen) en aanbieders van eerste- en tweedelijns zorg, die zich richten op mensen met ALK, binnen het adherentiegebied van Treant. In 2020 kwam deze regiegroep met het…

Webinar oncologiezorgnetwerken: verbind de (in)formele zorg!

…je nodig? Deze vraag is leidend in de AYA-zorg (AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar). In deze break out-room…