Hans Peter: ‘Ervaring uit de praktijk brengt meerwaarde’

21 november 2023 4 min leestijd
  • Intro
  • Carrièreswitch
  • Mni-project
  • Gelijkwaardigheid
  • Praktijkervaring
  • Verandering

Ik kende Proscoop al vanuit het werkveld. Voor een inspiratiesessie werd ik, als geriatriefysiotherapeut, gevraagd om een presentatie te houden over kwetsbaarheid bij ouderen. En vanuit de praktijk heb ik de meerwaarde van Proscoop ervaren bij het integraal samenwerken rondom kwetsbare ouderen in Drenthe.

Carrièreswitch

‘Ik vind het interessant hoe het menselijk lichaam werkt en beweegt. Ik heb dan ook mijn opleidingen daarop afgestemd: bewegingswetenschappen en fysiotherapie. Na negen jaar als (geriatrie-) fysiotherapeut te hebben gewerkt was de stap naar Proscoop een grote carrièreswitch. Een verandering die zeker aansluit bij mijn interesses, want hoewel het werk in praktische zin heel anders is, kan ik mij nog altijd inzetten voor de gezondheid van de inwoners. De ervaring vanaf de werkvloer komt hierbij goed van pas.

De overstap naar een adviesorganisatie was in het begin echt pittig: het werd mij duidelijk hoe complex het advieswerkveld is: de breedte van het werk én de verschillende skills vanuit mijn rol als adviseur.’

Mens als mini-project

Als adviseur gaat het erom hoe je groepen mensen bijeen brengt en samen in beweging krijgt, ondanks soms verschillende belangen. Hierin merk ik steeds meer de overlap met mijn oude functie. Een vergelijking als oud-fysiotherapeut met de ‘patiënt als mini-project’. Ook daar zet je je kennis in op een adviserende manier, wil je gedragsverandering bereiken en stimuleer je de eigen regie. Door mensen door goede uitleg en begeleiding te laten inzien wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven, ontstaat intrinsieke motivatie. Allemaal elementen die in het advieswerk terugkomen.’

‘Bij Proscoop kreeg ik voldoende inwerktijd. Ik voelde me welkom en ervaarde gelijkwaardigheid in mijn team. Mijn mening werd gevraagd en ik kon meteen meedoen, dat gaf vertrouwen. Daarbij krijg je bij Proscoop ook een uitgebreid inwerktraject met alle elementen van het adviseurschap. Ik kreeg inzicht, tools en handvatten in denkwijze, processen en advisering. Dat helpt in de ontwikkeling tot adviseur. Wat mij tot nu toe opvalt is dat ik allemaal bevlogen collega’s heb met een groot hart voor verbeteren van de gezondheid(szorg).’

Ervaring uit de praktijk

‘Als fysiotherapeut heb ik veel geleerd over hoe verschillend mensen (patiënten) met gezondheid omgaan. En over de complexiteit van het menselijk lichaam en hoe de gezondheidszorg (samen)werkt. Ik heb voorbeelden van zowel goede als minder goede samenwerking ervaren. Wat grote verschillen kon betekenen voor de kwaliteit van zorg en gezondheid van de patiënt. In een ideale situatie wordt bij complexere zorg integraal samengewerkt mét de patiënt daarbij centraal. Met een brede blik op gezondheid en zoveel mogelijk gericht op verbeteren of behouden van de gezondheid in brede zin (en niet alleen het bestrijden van symptomen). Ik heb ervaren dat dit mogelijk is, alleen moet je elkaar dan echt goed kennen en dus structureel samenwerken.

Ik zie steeds meer wat ik als zorgverlener en wetenschapper meebreng. Ik weet wat wel en niet werkt, waar je als zorgverlener tegen aanloopt. Ik heb een goed beeld van de realiteit. Bij Proscoop is gelukkig ook aandacht voor ouderen in diverse projecten, waardoor ik mijn ervaring in de praktijk goed kan inzetten.’

Vooraan in verandering

‘Proscoop is een onafhankelijke adviesorganisatie. Ik ervaar dat als een voordeel. Het maakt dat ik goed en onpartijdig mensen en organisaties samen kan brengen om zo samen te werken aan een maatschappelijke opdracht. Daarbij beweeg ik me vooraan in de verandering. Ik loop voorop in de ontwikkeling, zoals nu waar we de focus steeds meer verplaatsen van ‘ziekte’ naar ‘gezondheid’. Ik vind het uitdagend werk, geen dag is hetzelfde. Ik werk in projecten met verschillende mensen en doelen. Als zorgverlener ga je veelal mee in de waan van de dag. Als adviseur werk ik overstijgend, het gaat om de gehele gezondheidszorg. En hoe we samen mensen gezonder kunnen maken.’