Palliatieve zorg | resultaat 3 jaar onderzoek

2 min leestijd
  • Intro
  • Betere zorg
  • Toolkit
  • Pilot PZ-coach
  • Downloads
  • Meer weten?

Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekostigd? In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) is naar antwoorden op die vragen gezocht door de kwaliteit van zorg in zes regionale koploperprojecten te onderzoeken. Één van die projecten is ‘1,5 lijns Palliatieve zorg-coach in de regio Arnhem en de Liemers’ waarbij Proscoop betrokken is. De resultaten laten zien dat samenwerking bijdraagt aan betere zorg, maar dat er inspanning nodig blijft om dit meer en meer te realiseren. Op regionaal en landelijk niveau.

Betere zorg

Vanuit het TAPA$-project is op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar de kwaliteit van zorg en passende bekostiging. De resultaten geven een eerste inzicht dat transmurale samenwerking bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt. Maar ook dat inspanning van alle betrokken partijen nodig is voor doorontwikkeling. Deze video geeft globaal de eerste resultaten weer. In de factsheet en het eindrapport staan een uitgebreidere analyse. In het rapport staan daarnaast basiselementen genoemd die bijdragen aan transmurale samenwerking.

Webinar en toolkit

In een webinar zijn de resultaten en aanpak van het project Palliatieve zorg-coach in de regio Arnhem gedeeld en wat dit bijdraagt aan ervaren kwaliteit van zorg, meer passende zorg en beperking van groei in zorgkosten. Voor het starten aan transmuraal samenwerken is er, gebaseerd uit de ervaringen binnen TAPA$, een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is vooral interessant voor mensen en organisaties die in samenwerking met elkaar de palliatieve zorg in de regio willen verbeteren.

Pilot palliatieve zorg-coach

Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve zorg regio Arnhem en De Liemers ruim twee jaar geleden een project gestart om een innovatief zorgconcept te ontwikkelen.

Downloads

Meer weten?

Proscoop is verantwoordelijk voor de onafhankelijke projectleiding en ondersteunt in de doorontwikkeling van dit nieuwe transmurale concept PZ-coach. Meer weten? Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank