Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

11 mei 2023 3 min leestijd
 • Intro

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw voor het versterken van de eerstelijnszorg in de regio. ZonMw stelt een projectsubsidie van maximaal €150.000,00 beschikbaar. Proscoop helpt op verschillende manieren met de subsidieaanvraag.

Integraal Zorgakkoord en subsidieaanvraag
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030. ZonMw heeft een voorbereidingssubsidie beschikbaar gesteld die regio’s kunnen aanvragen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het regionaal implementeren van de visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Deze voorbereidingssubsidie sluit naadloos aan op de van alle ROS’en om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om die zorg voor de inwoner te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

 • Samenbrengen en waar nodig uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio;
 • Aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken;
 • Anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, regiobeelden en regioplannen.

Welke partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen?
Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:

 • 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties
 • minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT-)organisaties
 • de marktleider zorgverzekeraar

Daarnaast worden ook andere eerstelijnszorgpartijen betrokken, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Bij de voorbereidingssubsidie worden, waar haalbaar, zoveel mogelijk eerstelijnspartijen betrokken.

Bekijk de ZonMw subsidieoproep Regionale versterking eerstelijnszorg.

Waar kan Proscoop uw zorgorganisaties bij helpen?
Proscoop kan u op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de behoeften van gezamenlijke partijen, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag. Neem contact op met uw contactpersoon of Arie Jongejan.

Data informatiebijeenkomsten
Kom naar één van de digitale informatiebijeenkomsten van ZonMw of vragenuurtjes in de periode mei t/m juli 2023. Een vertegenwoordiging van het ROS-netwerk zal hier ook aanwezig zijn om de rol van de ROS toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Informatiebijeenkomsten:

 • Dinsdag 23 mei 2023 van 10.00-11.00 uur
 • Donderdag 8 juni 2023 van 16.00-17.00 uur
 • Maandag 19 juni 2023 van 15.00-16.00 uur

https://zonmw.zoom.us/j/92813642059?pwd=N005alNlZC9JZHUrTDlOMnpQeENudz09
Meeting ID: 928 1364 2059
Passcode: *?x5XXU0

Vragenuurtjes

 • Dinsdag 30 mei 2023 van 14.00-15.00 uur
 • Donderdag 15 juni 2023 van 15.00-16.00 uur
 • Maandag 26 juni 2023 van 11.00-12.00 uur
 • Dinsdag 4 juli 2023 van 13.00-14.00 uur
 • Donderdag 13 juli 2023 van 10.00-11.00 uur
 • Dinsdag 18 juli 2023 van 16.00-17.00 uur

https://zonmw.zoom.us/j/97602369928?pwd=Y2ovZHBMa0QyT1dLbEtTOVBsSEYrUT09
Meeting ID: 976 0236 9928
Passcode: MB8M+Wdf

Vooraankondigingen van andere relevante ZonMw subsidies