Pilot | observatieafdeling Oost Achterhoek

2 min leestijd
  • Intro
  • Observatiebedden
  • Resultaat
  • Downloads
  • Meer weten?

Voor de pilot Observatie Oost Achterhoek is de eindrapportage opgeleverd en dit heeft tot resultaat dat de pilot wordt verlengd. Ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals zien meerwaarde in het aanbieden van observatiebedden. Doordat cliënten met een gericht diagnose- en behandelplan naar huis gaan, worden zij voorzien van de juiste (vervolg)zorg. Hierdoor kunnen deze ouderen langer en veiliger thuis wonen.

Uit het cliënttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat merendeel van de cliënten tevreden is over het werk van het zorgteam, de therapeuten en de artsen. Maar ook over de gemaakte afspraken over zorg en welzijn. In de afgelopen drie jaar zijn totaal 249 cliënten opgenomen. Bijna 80% daarvan is terug naar huis gegaan met een uitgebreid zorgplan. Door het aanbieden van observatiebedden zijn er 20% minder doorverwijzingen gekomen vanuit de spoedeisende hulp naar het ziekenhuis. Ook is er een goede samenwerking met onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers. De resultaten zijn verwerkt in een infographic.

Observatiebedden

De observatieafdeling Oost Achterhoek biedt kortdurende opvang aan kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag. Via de huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp komen zij op de observatieafdeling terecht. Er is plek voor 16 ouderen. Zij worden 24 uur per dag en maximaal 18 dagen geobserveerd door deskundig zorgpersoneel, therapeuten en artsen. Het doel van deze korte opname is om de zorgvraag in kaart te brengen, zodat deze ouderen na observatie met een juiste zorg- en behandelplan terug naar huis keren.

Resultaat

Domeinoverstijgende en regionale samenwerking in deze pilot wordt echt beloond. Ouderen gaan door de observatiebedden met een gerichte diagnose- en behandelplan naar huis.  We zien ook dat alle samenwerkingspartners, maar ook de mantelzorgers en ouderen zelf tevreden zijn over de observatiebedden. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek.

Pilot periode: 2019-2022

Downloads

Meer weten?

Proscoop heeft een bijdrage geleverd in de totstandkoming van de onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren de monitoring en evaluatie uitgevoerd. Meer weten? Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank