Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

2 min leestijd
  • Intro
  • Wat is ALK?
  • Ontstaan zorgpaden
  • Ervaringsdeskundigen
  • Uitgangspunten
  • Downloads
  • Meer weten?

Iedere zorgprofessional krijgt mensen met (vermoeden van) ALK/SOLK* klachten op het spreekuur. ALK is allang niet meer onbegrepen, maar vergt wel een eenduidige uitleg en begeleiding. De regiegroep ALK heeft in het verzorgingsgebied van Treant, samen met ervaringsdeskundigen, twee zorgpaden ontwikkeld. Eén zorgpad voor volwassenen en één zorgpad voor kinderen. Deze zorgpaden bieden een handvat voor de begeleiding van patiënten met ALK en bevatten suggesties om de communicatie te verbeteren.

Wat is ALK?

Voorheen stond ALK bekend onder de naam SOLK. De definitie van ALK is: Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Ontstaan zorgpaden 18- en 18+

De Regiegroep ALK Treant bestaat uit verwijzers (huisartsen, jeugdartsen) en aanbieders van eerste- en tweedelijns zorg, die zich richten op mensen met ALK, binnen het adherentiegebied van Treant. In 2020 kwam deze regiegroep met het idee om multidisciplinaire, domeinoverstijgende zorgpaden ALK op te stellen. Deze zorgpaden zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk kinderen (18-) en voor volwassenen (18+). Om dit idee goed vorm te geven zijn er twee multidisciplinaire werkgroepen in het leven geroepen. Deze bestaan uit eerste- en tweedelijns zorgverleners die regelmatig ALK-patiënten begeleiden. Beide werkgroepen hebben een achterban, bestaande uit een aantal specialismen zoals reumatologie, interne geneeskunde, gynaecologie en neurologie. Deze achterban geeft een professionele visie over de zorgpaden.

Rol ervaringsdeskundigen

Proscoop organiseerde samen met het Transmuraal Coördinatiecentrum van Treant (TCCT) bijeenkomsten. Hierin werden de uitgangspunten voor het gehele proces voor de te ontwikkelen zorgpaden vastgesteld. Zo kwam er naar voren dat betrokkenheid van ervaringsdeskundigen erg waardevol is voor de zorgverleners. Door stichting Emovere zijn (ex)ALK-patiënten benaderd met als doel deze mensen actief deel te laten nemen binnen de werkgroepen. Drie (ex) ALK patiënten maken nu deel uit van de werkgroep zorgpad 18+.

Uitgangspunten

Een belangrijk uitgangspunt van de beide zorgpaden is dat lichaam en geest niet te scheiden zijn. Daarnaast zijn er doelen en afspraken vastgesteld:

  • Eenheid scheppen binnen criteria van klachten (uitgegaan van de ernst van de klachten)
  • Afspraken maken welke zorgverleners de best passende zorg kunnen bieden
  • Iedere ALK-patiënt krijgt een eigen regiebehandelaar

Naast deze afspraken is het van uiterst belang dat iedere ALK-patiënt dezelfde uitleg krijgt binnen zijn of haar behandeltraject. Elke betrokken eerste- of tweedelijns zorgverlener zal zich hiervoor inzetten. De zorgpaden zijn eind 2022 geïmplementeerd in de treant-regio.

Downloads

Meer weten?

Proscoop en het Transmuraal Coördinatiecentrum van Treant (TCCT) werken nauw samen in dit gehele project. Proscoop begeleidt de regiegroep ALK Treant en draagt zorg voor de lay-out van de zorgpaden en de organisatie van het webinar. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer kennisbank