Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

25 februari 0202 3 min leestijd
  • Intro

Zorgprofessionals gaven massaal gehoor aan het invullen van de behoeftepeiling chronische zorg. Maar liefst 370 zorgverleners uit het adherentiegebied van het Isala ziekenhuis werkten hieraan mee. De behoeftepeiling in samenwerking met MCC Klik is gericht op mensen met een chronische aandoening.  Uit de resultaten blijkt dat er veel verbeterwensen zijn op het gebied van zorgverlening binnen de chronische zorg. Hierover gaan wij verdiepende gesprekken voeren met met zorg- en welzijnsprofessionals. 

Voldoende respons

Veel disciplines hebben bijgedragen, maar de meeste respons kwam vanuit fysiotherapeuten, medisch specialisten, huisartsen, POH-ers, oefentherapeuten, psychologen, diëtisten, logopedisten, apothekers, praktijkmanagers huisartsenpraktijk en ergotherapeuten. Waarvoor onze dank!

Aanleiding voor de behoeftepeiling

Vanuit meerdere vakgroepen binnen het Isala ziekenhuis kwam het signaal dat het zorg- en welzijnsaanbod niet optimaal bekend is bij de zorgverleners. Maar deze kennis is hard nodig om mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen: meer inzetten op gezondheid en preventie. Daarom sloegen Proscoop en MCC Klik de handen in een voor een breder onderzoek of dit probleem (h)erkend wordt in de regio.

De resultaten

De meeste zorgverleners geven aan bij chronische aandoeningen te werken volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid. Echter wordt maar af en toe een gesprek volgens dat gedachtegoed gevoerd. Vanuit deze brede blik op gezondheid wordt multidisciplinaire samenwerking rondom mensen met een chronische aandoening met een 5,6 beoordeeld. Belangrijkste oorzaken die worden genoemd voor deze magere voldoende zijn:

  • Tijdgebrek
  • Elkaar niet kennen
  • Bereikbaarheid en
  • Vindbaarheid van contactgegevens
  • Financiële drempels

Enkele percentages toegelicht

Hoe zoeken zorgverleners hun collega-professionals op? Zij doen dit veelal door een collega te vragen, Google te raadplegen of een eigen NAW-lijst erbij te pakken. Bij slechts 24% van de ondervraagde zorgverleners is het zorg- en welzijnsaanbod binnen het eigen werkgebied goed bekend. De meeste ondervraagden (87%) gaven aan dat zij een overzicht welke zorgverlenersoort wat kan betekenen helpend vinden. Daarnaast is het ontwikkelen van een sociale kaart waarmee zorg- en welzijnsprofessionals elkaar gemakkelijk kunnen vinden zinvol (87%).

Multidisciplinair samenwerken

Bijna 65% van de respondenten geeft aan multidisciplinair samen te werken volgens werkafspraken; 77% van deze zorgverleners vindt het zinvol om aanvullende werkafspraken te maken met collega-zorgprofessionals voor mensen met een chronische aandoening.

Rol van Proscoop en MCC Klik

Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik heeft als doel om in de regio Zwolle een goede samenwerking tussen de huisartsen, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en de medisch specialisten van Isala te stimuleren én te onderhouden. Proscoop begeleidt bovengenoemd proces en kijkt samen met MCC Klik binnen het werkveld naar mogelijke oplossingen.