Zoeken

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

…is een start gemaakt om de eerstelijnszorg beter te organiseren om zo de eerstelijn voor alle inwoners in de toekomst toegankelijk te houden. De vraag naar zorg stijgt sneller dan…

Landelijk Geboortezorg

Geboortezorg | Babyconnect

Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma (VIPP) voor informatie-uitwisseling tussen cliënt en zorgverleners in de geboortezorg. Dit programma biedt een basis voor regionale inrichting van een integraal geboortedossier. De geboorteketen in…

Arnhem Digitale Zorg

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

…in de toekomst goede zorg zonder zorgen én met werkplezier willen leveren. De praktijk heeft niet de problemen en knelpunten als uitgangspunt gekozen om met de vernieuwing aan de slag…

Achterhoek Digitale Zorg

Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

…E-health ingezet kan worden, passend bij de belevingswereld van de cliënten. Aura Care is een jonge multiculturele zorgorganisatie met als specialisme het leveren van zorg en advies in eigen taal…

Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

Zorgprofessionals gaven massaal gehoor aan het invullen van de behoeftepeiling chronische zorg. Maar liefst 370 zorgverleners uit het adherentiegebied van het Isala ziekenhuis werkten hieraan mee. De behoeftepeiling in samenwerking…

Landelijk

Minder zorg, meer gezondheid

…optimalisatie van zorg, terwijl het over de transitie moet gaan. Over de andere kijk op zorg. De invloed van de zorg op de gezondheid van mensen is beperkt. Omgeving, milieu…

Zwolle Paramedie Positieve Gezondheid

Interactief leefstijlroer | Positieve Gezondheid

…Coördinerend Centrum (MCC) Klik en Proscoop. Het leefstijlroer brengt interactief het lokale aanbod van zorg en sociaal domein bij elkaar, met als doel passende zorg aan patiënten. Het leefstijlroer is…

Arnhem Digitale Zorg

Digitale Zorg | visieontwikkeling Attent Zorg Thuis

Hoe en waar kan e-health efficiënt en effectief waarde toevoegen aan cliënten en medewerkers? Attent Zorg Thuis biedt dagelijks zorg aan intramurale en thuiswonende, oudere cliënten. Hoog in het vaandel…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…Proscoop helpt op verschillende manieren met de subsidieaanvraag. Integraal Zorgakkoord en subsidieaanvraag In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg