Zoeken

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

zorgaanbieder samenwerkt met andere zorgaanbieders, kent de zorgaanbieder de gegevensbehoefte van haar zorgverleners. De zorgaanbieder weet welke diensten voor elektronische samenwerking hiervoor nodig zijn en zorgt dat die er komen….

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…en derdelijnszorg, en langdurige zorg. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.   https://youtu.be/a84cubikahM Downloads Downloads download 18329 Visualisatie visie eerstelijnszorg 2030 download 18333 Visie eerstelijnszorg 2030…

Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten…

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…in het verzorgingsgebied van Treant, samen met ervaringsdeskundigen, twee zorgpaden ontwikkeld. Eén zorgpad voor volwassenen en één zorgpad voor kinderen. Deze zorgpaden bieden een handvat voor de begeleiding van patiënten…

Arnhem Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg | resultaat 3 jaar onderzoek

zorg 1 h1 Betere zorg Vanuit het TAPA$-project is op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar de kwaliteit van zorg en passende bekostiging. De resultaten geven een…

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

…doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…van de werkgroep zorgpad 18+. Uitgangspunten van zorgpaden Een belangrijk uitgangspunt van de beide zorgpaden is dat lichaam en geest niet te scheiden zijn. Daarnaast zijn er doelen en afspraken…

Achterhoek Digitale Zorg

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

…Digitale Zorg Achterhoek en de Thematafel De Gezondste Regio blikken we terug en kijken we vooruit. Kijk je met ons mee? Slimme Zorg Estafette De Slimme Zorg Estafette wordt georganiseerd…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. In…