Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

1 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Transformeren en afspraken maken
  • Vervolgstappen
  • Rol Proscoop
  • Meer informatie

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg in de regio op gang te brengen. Met de bijeenkomsten is een start gemaakt om de eerstelijnszorg beter te organiseren om zo de eerstelijn voor alle inwoners in de toekomst toegankelijk te houden.

De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. Het is nu al topdrukte in de zorg, maar als we op deze voet verder gaan zijn er uiteindelijk veel te weinig professionals om zorg en ondersteuning te verlenen. Het Integraal Zorg Akkoord stelt daarom: Om het tij te keren zullen we de zorg ingrijpend moeten veranderen, moeten we transformeren. En om te transformeren moet je samen afspraken kunnen maken.

Transformeren en afspraken maken

Adviseur Esmay Vos is in beide regio’s betrokken, ze vertelt: “In de eerstelijnszorg is een deel van de beroepsgroepen nog versnipperd, waardoor afspraken maken lastig is: je kunt niet met 30 psychologiepraktijken of 15 logopediepraktijken op individueel niveau afspraken maken. Om binnen de eerstelijnszorg te kunnen transformeren, maar ook om als eerstelijnszorg domeinoverstijgende afspraken te kunnen maken, is goed georganiseerd zijn een voorwaarde. In de Visie Eerstelijnszorg 2030 staan de belangrijkste doelen en veranderopgaven beschreven. Elke regio gaat aan de slag met het implementeren hiervan.

Deze kick-offbijeenkomsten zijn bedoeld om nader kennis te maken, de betrokken partijen op één lijn te krijgen en op een fijne en constructieve manier te beginnen met de versterking van de eerstelijnszorg in de regio’s Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek.”

Vervolgstappen

Tijdens beide kick-offs is akkoord gegeven op het vormen van een regionale projectgroep. Hierna zullen werkgroepen worden opgericht. Zij gaan aan de slag met de inhoudelijke uitwerking.

 

Rol Proscoop

Esmay: “Dit project is een samenwerking tussen alle eerstelijnspartijen in de regio’s. HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) is namens beide regio’s aanvrager van de ZonMw subsidie Versterking eerstelijnszorg en formeel projectleider in deze trajecten. Proscoop pakt in samenspraak met de eerstelijnspartijen projectleiderstaken op. We begeleiden in beide regio’s het proces en bereiden de bijeenkomsten voor, zodat we het project zo efficiënt en doelgericht mogelijk kunnen uitvoeren. Met als doel de eerstelijn beter te organiseren, te versterken en toekomstbestendig maken.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de versterking van de eerstelijnszorg kun je voor de regio Achterhoek kun je contact opnemen met Esmay Vos of Welmoed Nijboer. Voor de regio Apeldoorn-Zutphen kun je terecht bij Esmay Vos of Anita Lahuis.

 

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Vechtdal Zwolle Integraal Zorg Akkoord

Gelijke kansen op gezondheid

Gezond zijn is veel meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Het gaat erom hoe goed je kunt omgaan met lichamelijke,…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…