Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

1 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Transformeren en afspraken maken
  • Vervolgstappen
  • Rol Proscoop
  • Meer informatie

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg in de regio op gang te brengen. Met de bijeenkomsten is een start gemaakt om de eerstelijnszorg beter te organiseren om zo de eerstelijn voor alle inwoners in de toekomst toegankelijk te houden.

De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. Het is nu al topdrukte in de zorg, maar als we op deze voet verder gaan zijn er uiteindelijk veel te weinig professionals om zorg en ondersteuning te verlenen. Het Integraal Zorg Akkoord stelt daarom: Om het tij te keren zullen we de zorg ingrijpend moeten veranderen, moeten we transformeren. En om te transformeren moet je samen afspraken kunnen maken.

Transformeren en afspraken maken

Adviseur Esmay Vos is in beide regio’s betrokken, ze vertelt: “In de eerstelijnszorg is een deel van de beroepsgroepen nog versnipperd, waardoor afspraken maken lastig is: je kunt niet met 30 psychologiepraktijken of 15 logopediepraktijken op individueel niveau afspraken maken. Om binnen de eerstelijnszorg te kunnen transformeren, maar ook om als eerstelijnszorg domeinoverstijgende afspraken te kunnen maken, is goed georganiseerd zijn een voorwaarde. In de Visie Eerstelijnszorg 2030 staan de belangrijkste doelen en veranderopgaven beschreven. Elke regio gaat aan de slag met het implementeren hiervan.

Deze kick-offbijeenkomsten zijn bedoeld om nader kennis te maken, de betrokken partijen op één lijn te krijgen en op een fijne en constructieve manier te beginnen met de versterking van de eerstelijnszorg in de regio’s Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek.”

Vervolgstappen

Tijdens beide kick-offs is akkoord gegeven op het vormen van een regionale projectgroep. Hierna zullen werkgroepen worden opgericht. Zij gaan aan de slag met de inhoudelijke uitwerking.

 

Rol Proscoop

Esmay: “Dit project is een samenwerking tussen alle eerstelijnspartijen in de regio’s. HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) is namens beide regio’s aanvrager van de ZonMw subsidie Versterking eerstelijnszorg en formeel projectleider in deze trajecten. Proscoop pakt in samenspraak met de eerstelijnspartijen projectleiderstaken op. We begeleiden in beide regio’s het proces en bereiden de bijeenkomsten voor, zodat we het project zo efficiënt en doelgericht mogelijk kunnen uitvoeren. Met als doel de eerstelijn beter te organiseren, te versterken en toekomstbestendig maken.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de versterking van de eerstelijnszorg kun je voor de regio Achterhoek kun je contact opnemen met Esmay Vos of Welmoed Nijboer. Voor de regio Apeldoorn-Zutphen kun je terecht bij Esmay Vos of Anita Lahuis.

 

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Publicatie Mid-Term Review IZA: Een Reflectie op Zorgtransformatie vanuit Proscoop

Eind juni is de Mid-Term Review (MTR) over het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepubliceerd, waarin de voortgang van het IZA wordt…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard…