Zoeken

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

…doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en…

Drenthe Flevoland

Medewerkers aan het woord: een duo interview met Renée Struijk en Nanienke Balster

…werkdruk, daarover denk ik graag mee. Alles om de zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënt te houden.” Nanienke: “Als voormalig zorgprofessional werk ik graag aan houdbare zorg. Zowel binnen Proscoop als…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…van de werkgroep zorgpad 18+. Uitgangspunten van zorgpaden Een belangrijk uitgangspunt van de beide zorgpaden is dat lichaam en geest niet te scheiden zijn. Daarnaast zijn er doelen en afspraken…

Achterhoek Digitale Zorg

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

…Digitale Zorg Achterhoek en de Thematafel De Gezondste Regio blikken we terug en kijken we vooruit. Kijk je met ons mee? Slimme Zorg Estafette De Slimme Zorg Estafette wordt georganiseerd…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. In…

Landelijk Digitale Zorg Burgerparticipatie

Populatiegericht werken | duurzame zorg organiseren

zorg Het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking Daar waar voorheen zorg veelal aanbodgericht en gefragmenteerd vanuit zorg/]}**zorgprofessionals

Drenthe Ouderenzorg

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

…kent vijf werkgroepen met de thema’s: ‘Monitoren en Leren’, ‘Ouderenparticipatie’, ‘Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning’, ‘Grensvlakken tussen wetten in de ouderenzorg’ en ‘Wonen, Welzijn en Zorg’. De Bestuurlijke Alliantie bepaalt de…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken via digitale zorg: inwoner krijgt regie, zorgverlener inzicht

Het wordt steeds gemakkelijker voor inwoners en zorgverleners om met elkaar te communiceren via digitale zorg. Het geeft inwoners meer controle over hun gezondheid en zorgverleners krijgen meer inzicht in…

Arnhem Palliatieve Zorg

Doorstart Palliatieve Zorg-coach in Arnhem

zorgverleners beter met elkaar samenwerken, over domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten elkaar makkelijker te vinden. Deze transmurale samenwerking is heel…