Zoeken

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

zorgaanbieder samenwerkt met andere zorgaanbieders, kent de zorgaanbieder de gegevensbehoefte van haar zorgverleners. De zorgaanbieder weet welke diensten voor elektronische samenwerking hiervoor nodig zijn en zorgt dat die er komen….

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…en derdelijnszorg, en langdurige zorg. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.   https://youtu.be/a84cubikahM Downloads Downloads download 18329 Visualisatie visie eerstelijnszorg 2030 download 18333 Visie eerstelijnszorg 2030…

Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten…

Achterhoek Digitale Zorg

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

(zorg)professionals, producenten en studenten de mogelijkheid om te werken aan én met technische innovaties in de zorg. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. Bij de TZA wordt geoefend,…

Drenthe Ouderenzorg

Integrale samenwerking en naoberschap belangrijk voor ouderenzorg in Drenthe

…uitgewisseld in kleinere groepen. Ouderenzorg staat voor grote uitdaging De komende decennia staat de ouderzorg voor een enorme opgave. Denk hierbij aan de dubbele vergrijzing (het aantal ouderen verdubbelt de…

Nanienke en Renée: ‘Proactief in plaats van reactief’

…om de zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënt te houden.” Nanienke: “Als voormalig zorgprofessional werk ik graag aan houdbare zorg. Zowel binnen Proscoop als betrokken partijen zie ik veel mensen met…

Landelijk Oncologie

Website voor leven met en na kanker uit regio Lelystad-Dronten gelanceerd!

De website van het oncologiezorgnetwerk in Lelystad-Dronten is gelanceerd. Hierop staan alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de (na)zorg rondom kanker. Patiënten en hun naasten vinden hier alle zorgprofessionals in…

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…in het verzorgingsgebied van Treant, samen met ervaringsdeskundigen, twee zorgpaden ontwikkeld. Eén zorgpad voor volwassenen en één zorgpad voor kinderen. Deze zorgpaden bieden een handvat voor de begeleiding van patiënten…

Arnhem Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg | resultaat 3 jaar onderzoek

zorg 1 h1 Betere zorg Vanuit het TAPA$-project is op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar de kwaliteit van zorg en passende bekostiging. De resultaten geven een…