Geboortezorg | Babyconnect

2 min leestijd
  • Intro
  • Doel
  • Juiste aanpak
  • Toekomst
  • Meer weten?

Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma (VIPP) voor informatie-uitwisseling tussen cliënt en zorgverleners in de geboortezorg. Dit programma biedt een basis voor regionale inrichting van een integraal geboortedossier. De geboorteketen in de regio gaat aan de slag en geeft zelf invulling aan het organiseren van een integraal geboortezorgdossier. Zo gaan verloskundigen en gynaecologen gegevens delen en wordt de overdracht naar kraamzorg en jeugdgezondheidszorg georganiseerd. Uiteindelijk kan de zwangere haar eigen beschikbare informatie bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Digitale gegevensuitwisseling

Het doel van Babyconnect is zorgverleners en organisaties te helpen om naadloze digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Dit bevordert en verbetert de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht van gegevens tussen zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Juiste aanpak

De kracht van het invoeren van digitale gegevensuitwisseling zit hem in de combinatie van de landelijke expertise van het programmabureau VIPP Babyconnect met de regionale verbinding die Proscoop organiseert. Wij kennen onze regio heel goed. De populatie en het zorgveld hier in Oost Nederland is bijvoorbeeld heel anders dan in de randstad. Dat vereist een andere aanpak. Via de VIPP regeling is er ruimte voor regionale inkleuring. Je wilt niet dat iedere regio het wiel opnieuw uitvindt. De blauwdrukken zijn er al. Maar een kloppende regionale samenwerking is nodig om de implementatie van digitale gegevensuitwisseling naar een hoger plan te brengen.

Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling is nodig om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren. Het programma VIPP focust op de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen onderling. VIPP staat voor: Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional.

Toekomst

De verschillende VIPP-programma’s zijn per sector bezig om digitale gegevensuitwisseling te organiseren. Een prima ontwikkeling, maar het uiteindelijke doel is dat de burger alle informatie in haar of zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te zien krijgt. De cliënt of de patiënt moet de regie kunnen krijgen en houden over de eigen zorg. Dit is ook het uitgangspunt van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Meer weten?

Proscoop is actief betrokken van de implementatie van Babyconnect bij verschillende verloskundig samenwerkingsverbanden in ons werkgebied. Er wordt hard gewerkt aan de techniek om digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en met cliënten mogelijk te maken, met als resultaat een integraal geboortedossier en betere zorg voor de patiënt. We vervullen de rol van projectleider en zijn penvoerder voor dit partnerschap.

Wil je hier meer over weten? Bekijk de website van Babyconnect Midden- en Oost-Nederland of neem dan contact op met onze adviseurs.

Meer kennisbank