E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

7 november 2021 2 min leestijd
  • Intro

Hoe kunnen we innovatief en met plezier inspelen op de toenemende zorgvraag? Huisartsenpraktijk Musis Westerkade in Arnhem heeft deze vraag op verfrissende wijze aangepakt en zoekt naar andere – niet traditionele – oplossingen. Proscoop adviseur Kim Boerakker begeleidt het proces.

Op zoek naar vernieuwing

Bij Huisartsenpraktijk Musis Westerkade werken zeven doktersassistenten, één praktijkmanager, vijf praktijkondersteuners en vijf huisartsen. Het is een vooruitstrevende praktijk, middenin een groeiwijk van Arnhem. De tendens van een toenemende zorgvraag, is duidelijk merkbaar bij de praktijkmedewerkers.
Toen in 2020 digitale toepassingen een impuls kregen en er via een SET-COVID-19 subsidie extra ruimte kwam, hebben de medewerkers zich de vraag gesteld: ‘Hoe willen we vernieuwen?’

Dromen en wensen

De belangrijkste drijfveer is dat de medewerkers nu én in de toekomst goede zorg zonder zorgen én met werkplezier willen leveren. De praktijk heeft niet de problemen en knelpunten als uitgangspunt gekozen om met de vernieuwing aan de slag te gaan. Er kwam een hele nieuwe, enthousiasmerende vraag voor in de plaats:

‘Wat zijn onze dromen en wensen als we naar de toekomst kijken, waarbij technologie en het gedachtegoed van positieve gezondheid een belangrijke rol heeft? Hoe ziet die droompraktijk eruit voor medewerkers en patiënten?’

Met dit beeld voor ogen komen er andere mogelijkheden en oplossingen op het pad: wat is er al en wat is het beste om nog toe te voegen. Wat sluit aan bij onz dromen en wensen? Welke vernieuwingen passen bij onze vooruitstrevende praktijk?.

 width=

Digitale vernieuwing en werkplezier

De praktijk probeert meer en beter aan te sluiten bij wat patiënten willen en verwachten. Er is gekeken naar – bestaande – oplossingen om bijvoorbeeld lange wachttijden aan de telefoon aan te pakken: terugbel-tools, mailcontact, digitaal spreekuur en andere digitale oplossingen. En er zijn meer stappen gemaakt:

  • voor de certificering is de vragenlijst door de medewerkers aangepast met vragen over digitalisering
  • er is een subsidieaanvraag gedaan voor een digi-coach om de eigen medewerkers meer digitale vaardigheden te leren
  • patiënten kunnen hun eigen PGO inkijken
  • vernieuwingen in telefoniesysteem met onder andere terugbelmogelijkheid
  • e-consulten.

Adviseur Kim: ‘De praktijk werkt met plezier aan deze vernieuwing, neemt daar de tijd voor, houdt zelf de regie, pakt aan en haakt aan bij kansen. Deze aanpak geeft veel energie. Ik merk dat de intrinsieke motivatie groot is en helpt om problemen naar kansen om te buigen. De koppeling tussen implementatie digitale zorg en positieve gezondheid is niet voor de hand liggend, maar blijkt hier goed toepasbaar. Hier bied ik als adviseur van Proscoop waarde in visie en begeleiding van de praktijk in de processtappen.’

Meer informatie

Wilt u ook – met uw praktijk of gezondheidscentrum – aan de slag met digitale zorg, en bent u nieuwsgierig naar hoe Proscoop u hierbij kan helpen? Neem dan contact op met onze adviseur Kim Boerakker, of met één van onze adviseurs in uw regio.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken aan een visie op zorgtechnologie

Thuiszorgorganisatie Vilente wil komende jaren meer inzetten op zorgtechnologie. Zij zochten naar een gedegen visie om dit te integreren in…

Vechtdal Digitale Zorg Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid en de PGO in het Vechtdal

  Vitaal Vechtdal werkt met een groot aantal partijen samen bij de inrichting van Vitaliteitsteams. Deze teams vormen een schakel…