Zoeken

Landelijk Oncologie

Samenwerken rondom oncologie

…bestendigheid van oncologiezorgnetwerken. Samenwerking met medische oncologienetwerken, ziekenhuizen en huisartsen   Meer weten? In verschillende regio’s ondersteunen de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) zowel beginnende als bestaande oncologiezorgnetwerken. Om de expertise die…

Drenthe Positieve Gezondheid

Proscoop en Welzijn de Wolden verzorgen workshop tijdens inspiratiemiddag Mentale Gezondheid

…op Recept: Huisartsenpraktijk Zuidwolde enthousiast over Welzijn Op Recept 18739 18740 18741 18742 Workshop 1 h1 Workshop ‘Welzijn op Recept’ Proscoop verzorgde in samenwerking met Welzijn De Wolden de workshop…

Drenthe Welzijn op Recept

Drenthe omarmt Welzijn op Recept: vier gemeenten zijn gestart

…infographic. Welzijn op Recept In Drenthe zien huisartsen relatief veel mensen met psychosociale problemen op het spreekuur. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid…

Drenthe Positieve Gezondheid

Pilot POH-Jeugd in gemeente Borger-Odoorn werkt toe naar een staande voorziening

…eventuele bijstelling. In de stuurgroep zijn naast de gemeente en Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn ook de huisartsen vertegenwoordigd. In september wordt er een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor alle huisartsen binnen…

Zutphen Apeldoorn GGZ

Pilot terugdringen GGZ-wachttijden Apeldoorn/Zutphen succesvol: opschaling gewenst

…samenwerking, ook op andere vlakken”. De druk van de specialistische ggz af Vanuit de verwijzers is Martin Dieleman betrokken bij de Transfertafel; zelf huisarts en bestuurslid van Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

…18481 Bekijk de visuele notulen Achterstandsfonds 1 h1 Link met het Achterstandsfonds Proscoop is betrokken bij het Achterstandsfonds Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe. Dit fonds is bedoeld om huisartsen in…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

…15 huisartsenpraktijken en ruim 50 ggz-partijen in Arnhem en in Nijmegen. Deze huisartsen gaan in de pilotperiode van drie maanden patiënten met een GGZ verwijzing (met uitzondering van crisissituaties) naar…

Achterhoek Positieve Gezondheid

20 januari: Aan de slag met positieve gezondheid in de Achterhoek

…kunnen met positieve gezondheid. Het webinar is er voor buurtcoaches, beweegmakelaars, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen, huisartsen, diëtisten, doktersassistenten, professionals in wijk- en sociaal teams en in GLI-teams uit de Achterhoek. Tijd 12.00…

Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

…gaan wij verdiepende gesprekken voeren met met zorg- en welzijnsprofessionals. Voldoende respons Veel disciplines hebben bijgedragen, maar de meeste respons kwam vanuit fysiotherapeuten, medisch specialisten, huisartsen, POH-ers, oefentherapeuten, psychologen, diëtisten,…