Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

7 maart 2024 3 min leestijd
 • Intro
 • Wat houdt het CTP in?
 • Waarom een CTP?
 • Start Pilot
 • Samengevat
 • Meer weten?

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent dit dat deelnemende huisartsen vanaf die datum hun patiënten (18+) naar het CTP doorsturen wanneer zij vermoeden dat ggz-behandeling wenselijk zou kunnen zijn. Met als doel dat het CTP: een passend aanbod vindt (met de kortste wachttijd) voor cliënten binnen en/of buiten de GGZ. 

Wat houdt het CTP in?

Het Centraal Toeleidingspunt is dé centrale plek waarmee verwijzende partijen door samenwerking gerichter en sneller hulp kunnen bieden aan hun patiënten. Het aanbod kan variëren van oplossingen binnen het sociaal domein, zelfhulpprogramma’s, welzijn op recept of online mogelijkheden. Is een ggz- behandeling wenselijk? Dan wijst het CTP op basis van de actuele wachttijdgegevens die zij heeft de cliënt de weg.  

Waarom een centraal toeleidingspunt?

De regionale taskforce wachttijden GGZ Arnhem en Nijmegen* wil de toegankelijkheid van de zorg vergroten en daarmee de wachttijden voor ggz behandeling verminderen. Vanuit een gezamenlijke aanpak is – met subsidie van ZonMw – gewerkt aan een centraal toeleidingspunt. 

Start Pilot

De pilot is een samenwerking met 10 tot 15 huisartsenpraktijken en ruim 50 ggz-partijen in Arnhem en in Nijmegen. Deze huisartsen gaan in de pilotperiode van drie maanden patiënten met een GGZ verwijzing (met uitzondering van crisissituaties) naar het CTP doorzetten. In deze periode wordt het belangrijkste doel getoetst: levert het CTP een bijdrage aan het vinden van een passend aanbod (met de kortste wachttijd) voor patiënten binnen en/of buiten de GGZ? De regie blijft bij de inwoners en deze kiest zelf altijd waarnaar die verwezen wil worden. 

Samengevat, het CTP:

 • Ontzorgt de verwijzer
  Het CTP verbindt de hulpvraag met de het best passende aanbod en de kortste wachttijden. Bijkomend effect is dat de wachttijden in de regio zullen verminderen.  
 • Actueel aanbod en wachttijdgegevens op één plek
  Het CTP heeft een overzicht van het aanbod en beschikt over actuele wachttijdgegevens en exclusiecriteria. Daarmee kan zij de cliënt volgens het first-time-right principe direct op de juiste plek laten komen. Het CTP zorgt voor een completer beeld van aanbod, wachttijden en exclusiecriteria. 
 • Alle cliëntstromen langs één punt
  De regio wil haar aanbod goed afstemmen op de vraag. Alle cliëntstromen langs het CTP zorgt ervoor dat er goed beeld is van de zorgvraag, de vraag naar begeleiding en ander aanbod. Dit geeft zorgpartijen en het sociaal domein in de regio de mogelijkheid om in te zetten op ontbrekend aanbod en/of nog verder samen te werken om inwoners te helpen.  

Meer weten?

Proscoop en ROS Robuust zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het CTP en begeleiden de pilot.
Projectleider CTP Arnhem, Rianne Runhaar via rianne.runhaar@proscoop.nl  /06 43730388 (Proscoop)
Projectleider CTP Nijmegen, Martijn Mahler via martijnmahler@bee-improve.nl /06 15012499  (ROS Robuust)

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…