Pilot terugdringen GGZ-wachttijden Apeldoorn/Zutphen succesvol: opschaling gewenst

13 november 2023 4 min leestijd
  • Intro

Sinds anderhalf jaar werken 25 organisaties samen aan het regionale project ‘Weg van de Wachtlijst’. De resultaten van de Transfertafel Apeldoorn-Zutphen, waarvan GGNet de voorzitter is, zijn na 1 jaar al dermate succesvol dat ze vragen om verdere opschaling. De pilot was gericht op het terugdringen van de wachttijden in de ggz (geestelijke gezondheidszorg). Mensen die een ggz-verwijzing kregen werden zo snel mogelijk de juiste behandeling geboden in het brede netwerk van mentale gezondheidsorganisaties in de regio. Wist u dat er in 12 maanden tijd 600 transfers werden gerealiseerd?

Sneller, goedkoper en beter passend

De 600 transfers leverden de volgende resultaten** op: 44% werd van de specialistische GGZ (sggz) doorverwezen naar ‘snellere’ sggz: partijen waar de wachttijden korter zijn.15% kon van de sggz naar de basis ggz doorverwezen worden en 10% werd door het sociaal domein opgepakt. Ook blijkt uit cijfers dat 40 tot 50% van de mensen die bij GGNet in Apeldoorn werden aangemeld in die periode* elders sneller, beter passend en goedkoper geholpen konden worden. 10% kon zelfs direct in het sociaal domein terecht.

Manager Ambulant Apeldoorn van GGNet, Kees Goudzwaard, is voorzitter van de Transfertafel: “Niet alleen is het opvallend hoeveel transfers we hebben gerealiseerd in 1 jaar tijd, maar vooral ook hoeveel mensen op een andere plek behandeld konden worden. Hierdoor nam ook bij ons de druk af en ontstond er ruimte voor hen die echt bij ons terecht moeten. Er valt enorm veel winst te behalen als we allemaal openheid van zaken geven over actuele wachttijden en intakecapaciteit, en op basis daarvan gaan verwijzen”

Frequent casusoverleg blijkt effectief

Tweewekelijks worden nieuwe casussen besproken in een intercollegiaal team en direct doorverwezen op basis van match en actuele beschikbaarheid. Kees Goudzwaard: “Het is arbeidsintensief om zo frequent casusoverleg te hebben, maar het levert veel meer op dan de transfers alleen: er ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bieden van de mentale gezondheidszorg die mensen nodig hebben in onze regio. En dat zet weer deuren open naar meer samenwerking, ook op andere vlakken”.

De druk van de specialistische ggz af

Vanuit de verwijzers is Martin Dieleman betrokken bij de Transfertafel; zelf huisarts en bestuurslid van Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG). “De huisartsen en de specialistische ggz vormen samen het begin en eind van de keten op het gebied van mentale gezondheid. Door nauw samen te werken en de andere schakels zoals het sociaal domein en andere zorgorganisaties beter te betrekken en in te zetten krijgen we druk van de sggz af. De transfertafel blijkt een effectieve en werkbare methode: dit werkt! Wat mij betreft hoogste tijd om dit verder te ontwikkelen en stevig te verankeren in de regio.”

Sleutel tot betere regionale samenwerking

Zorgdirecteur bij GGNet en voorzitter van regionale stuurgroep “Weg van de Wachtlijst”, Manon Huisman: “Als je kijkt naar het Integraal Zorg Akkoord dat er nu ligt, dan wordt er een grote rol toegeschreven aan de opzet mentale gezondheidscentra, zonder heel concreet te maken hoe deze moeten gaan functioneren. Deze pilot biedt de sleutel: betere regionale samenwerking op mentale gezondheid is concreet uitvoerbaar, mits je durft in te zetten op écht transmuraal samenwerken en je samen verantwoordelijk voelen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio. Dat betekent wel wat voor de financiering van de zorg; de huidige verschillende bekostigingssystemen voor zorg en sociaal domein frustreren ons – daar moet je het met elkaar over eens worden – maar het kan: mensen kunnen sneller en beter passend worden geholpen en de toegankelijkheid van zorg wordt sterk verbeterd”.

Betrokken partijen

De betrokken partijen zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Daarnaast doen mee: Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG), HSK Groep, Humanitas DMH, Emendaire, IrisZorg, Ixta Noa, Korak, Leger des Heils, Molemann Mental Health, Psyzorggroep Overgelder, Riwis Zorg en Welzijn, Tactus verslavingszorg, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Perspectief Zutphen, Stimenz, PsyQ en Proscoop.

Rol van Proscoop

Proscoop speelt een actieve rol in de aanpak van de wachttijdenproblematiek in regio Apeldoorn-Zutphen. Onze adviseur Anita Lahuis begeleidt de werkgroep ‘Samenwerken en Verwijzen’.

* gemiddeld genomen worden op jaarbasis bij GGNet Ambulant in Apeldoorn bijna 1600 mensen aangemeld bij GGNet.
** resultaten gebaseerd op analyse van 359 cases.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…