Drenthe omarmt Welzijn op Recept: vier gemeenten zijn gestart

23 november 2021 3 min leestijd
  • Intro

De behoefte aan de werkwijze Welzijn op Recept in Drenthe groeit. In vier Drentse gemeenten is al gestart met het concept. Proscoop is in twee gemeenten betrokken bij de implementatie. Uit interviews met welzijnsmedewerkers en beleidsambtenaren van het sociaal domein blijkt dat ook andere gemeenten de werkwijze van Welzijn op Recept omarmen.

Afgelopen zomer heeft Proscoop een inventarisatie gedaan bij gemeenten en welzijnsorganisaties in Drenthe om te peilen hoe zij staan ten opzichte van het invoeren van de werkwijze Welzijn op Recept (WoR). De resultaten hiervan zijn gebundeld in deze infographic.

Welzijn op Recept

In Drenthe zien huisartsen relatief veel mensen met psychosociale problemen op het spreekuur. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. De huisarts kan deze mensen vaak niet de best passende hulp geven.

Welzijn op Recept is een alternatief voor deze groep. De huisarts verwijst deze inwoners door naar een welzijnscoach. Deze bespreekt met elke deelnemer zijn of haar wensen en mogelijkheden. Zo gaan ze samen op zoek naar een passende activiteit. De werkwijze ligt daarmee dicht bij de dagelijkse praktijk van huisartsen zodat deze verbinding vrij eenvoudig gelegd kan worden.

Een logische vervolgstap

Alle gesproken gemeenten en welzijnsorganisaties willen graag de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein versterken. In Drenthe zijn er afgelopen jaren op dit gebied al goede ervaringen opgedaan met de kernteams integrale ouderenzorg. Het is een logische stap om deze goede ervaringen uit te bouwen naar een bredere doelgroep. Het netwerk van huisarts coördinatoren heeft de werkwijze van Welzijn op Recept dan ook omarmd.

Daarnaast sluit Welzijn op Recept goed aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid  Veel Drentse gemeenten en welzijnsorganisaties werken met Positieve Gezondheid. Doordat Welzijn op Recept is vormgegeven langs de pijlers van Positieve Gezondheid, helpt het om Positieve gezondheid in de praktijk tot uitvoer te brengen.

Samen staan we sterker

Dat er veel gemeenten openstaan voor de introductie van de werkwijze Welzijn op Recept biedt kansen om hierin samen op te trekken en van elkaar te leren. Begin volgend jaar wil Proscoop daarom een werksessie organiseren voor de geïnteresseerde gemeenten, welzijnsorganisaties en huisartsen waarbij we tools aanreiken om een eerste start te maken met de werkwijze WoR.

Meer informatie over Welzijn op Recept?

Meer informatie over starten of werken met Welzijn op Recept vindt u hier. Heeft u vragen? Wilt u op de interesselijst voor de werksessie? Neem dan contact op met Aline Kronenberg, adviseur bij Proscoop.

 

 

Meer post

Arnhem Welzijn op Recept

Welzijn op Recept gestart in de regio Arnhem/gemeente Overbetuwe

Binnen het Sociaal Team van de Gemeente Overbetuwe wordt op een unieke wijze samengewerkt tussen professionals en vrijwilligers met als…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Flevoland Welzijn op Recept

Eerste kennismaking welzijnscoaches Urk en Lelystad smaakt naar meer

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.…