Zoeken

Landelijk Positieve Gezondheid

Alles op Tafel? Een spel over Positieve Gezondheid voor de huisartsenpraktijk

…van AFA, hebben we samen een extra spelvariant ontwikkeld, zodat deze gesprekstool ook geschikt is voor de huisartsenpraktijk. Een bijzondere bijvangst.’ Een ander gesprek, gesprekstool voor de huisartsenpraktijk Na aanleiding…

Arnhem Landelijk Positieve Gezondheid

Pilot | maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid voor huisartsengroep

…h1 Driejarige pilot in de wijk Presikhaaf Huisartsengroep Presikhaaf (een drietal huisartsenpraktijken op één locatie) zijn in 2019 gestart met een pilot Positieve Gezondheid. Hierbij werd ingezet op: het verbeteren…

Arnhem Digitale Zorg

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

…traditionele – oplossingen. Proscoop adviseur Kim Boerakker begeleidt het proces. Op zoek naar vernieuwing Bij Huisartsenpraktijk Musis Westerkade werken zeven doktersassistenten, één praktijkmanager, vijf praktijkondersteuners en vijf huisartsen. Het is…

Arnhem GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen | pilot

…maanden met ruim 70 partijen. Een samenwerking tussen 20 huisartsen, ruim 50 ggz-partijen en wijkteams en buurtteams vanuit het sociaal domein. In de praktijk betekent dit dat 20 deelnemende huisartsen

Landelijk Welzijn op Recept

Duidelijke meerwaarde van Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad

…met Welzijn op Recept. Hoe Welzijn op Recept van start ging Ilona: “Vanuit de huisartsenpraktijk weten wij dat er een groot sociaal aanbod is in Lelystad, wat vanuit verschillende organisaties…

Arnhem GGZ

Subsidie voor centraal toeleidingspunt GGZ in Arnhem en Nijmegen

…PsyQ / I-psy, Pluryn, Mentaal Beter, HSK, Neurocare, NEO Huisartsen, Onze Huisartsen, GGZ Praktijk, Menzis, VGZ, Max Ernst, Ixta Noa, CWZ, Rijnstate, Youz, Leo Kannerhuis, Plushome, Psyzorggroep Overgelder, Dokter Bosman,…

Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Achterstandsfonds van LHV naar Proscoop

…persoonlijke gegevens van huisartsen(praktijken) overgaan. Concreet gaat dit om de volgende persoonlijke gegevens: Lijst van huisartsen die in aanmerking komen voor financiering vanuit het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe. Deze lijst bevat de…

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de huisartsenzorg in achterstandswijken in Arnhem en omstreken. De vernieuwde website…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken zorgt voor een gerichte en snellere doorverwijzing. Vanaf 1 februari…