Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen | pilot

5 min leestijd
 • Intro
 • Hoe werkt het CTP?
 • Pilot
 • Samenwerking
 • Dashboard
 • Samenvatting
 • Downloads
 • Animatie
 • Meer weten over het CTP?

In zowel Arnhem als Nijmegen is er een regionale taskforce wachttijden GGZ. Vanuit deze taskforces kijken ggz-aanbieders, aanbieders vanuit het sociaal domein, huisartsen(organisaties), ervaringsdeskundigen en financiers naar mogelijkheden om de toegankelijkheid van de zorg te vergroten en daarmee de wachttijden voor ggz behandeling te verminderen. De taskforces benadrukken de urgentie dat voor het verminderen van de ggz wachttijden een gezamenlijke aanpak nodig is. In antwoord hierop is – met subsidie van ZonMw – gewerkt aan een centraal toeleidingspunt ggz in Arnhem en Nijmegen. Diverse vertegenwoordigers vanuit de betrokken partijen* en een cliënten- en naastenpanel zijn betrokken geweest bij het ontwerp van het Centraal Toeleidingspunt (CTP). Proscoopadviseur Rianne Runhaar is als projectleider betrokken.

Hoe werkt het CTP?

Huisartsen kunnen patiënten (18+) doorsturen naar het CTP wanneer zij vermoeden dat ggz-behandeling bij cliënten wenselijk zou kunnen zijn. Het CTP maakt een afspraak met de cliënt voor een verkennend gesprek. In dat gesprek kijkt een ggz-professional met de cliënt (en zijn/haar naaste) en een ervaringsdeskundige of professional vanuit het sociaal domein wat de hulpvraag het beste beantwoordt. Dat kunnen oplossingen zijn binnen het sociaal domein, zelfhulpprogramma’s, welzijn op recept en online mogelijkheden. Is een ggz- behandeling wenselijk? Dan wijst het CTP op basis van de actuele wachttijdgegevens die zij heeft de cliënt de weg. De cliënt kiest altijd waar hij/zij naar verwezen wil worden. 

Pilot met ruim 70 partijen

De pilot startte op 3 april 2024 voor een periode van drie maanden met ruim 70 partijen. Een samenwerking tussen 20 huisartsen, ruim 50 ggz-partijen en wijkteams en buurtteams vanuit het sociaal domein.  In de praktijk betekent dit dat 20 deelnemende huisartsen vanaf die datum hun patiënten (18+) naar het CTP doorsturen wanneer zij vermoeden dat ggz-behandeling wenselijk zou kunnen zijn. In drie maanden willen we op kleine schaal de toewijzing via het CTP in de praktijk brengen en toetsen. We toetsen ons belangrijkste doel: levert het CTP een bijdrage aan het vinden van een passend aanbod (met de kortste wachttijd) voor cliënten binnen en/of buiten de GGZ? Met de intentie om een ‘wachtstand’ te voorkomen. Gedurende de pilotperiode beoogt het CTP circa 300 patiënten te spreken.

Goede samenwerking

Bij het ontwerp van het Centraal Toeleidingspunt zijn diverse vertegenwoordigers vanuit de samenwerkende partijen* en een cliënten- en naastenpanel bij betrokken geweest. Er is een lange periode aan vooraf gegaan om met deze partijen zorgvuldig te bespreken en af te wegen hoe het ontwerp eruit moest komen te zien. Hierin zijn vele bijeenkomsten georganiseerd om verschillende inzichten op ta halen. Stap voor stap met deze de brede kennis en inzichten is het CTP ontworpen. 

*Betrokken partijen: O.a. Onze Huisartsen, NEO Huisartsenzorg, Pro Persona, HSK Groep, neurocare group, Ixta Noa, IrisZorg, Mentaal Beter, Max Ernst GGZ, Rijnstate, i-psy, PsyQ, Dokter Bosman, Menzis, Coöperatie VGZ, Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, GGz Praktijk , Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Leo Kannerhuis, Youz, Stichting Sociale Wijkteams Arnhem, Buurtteams Volwassenen Nijmegen, Stichting Sociale Wijkteams Arnhem, Bee-Improve, ROS Robuust en Proscoop.

Dashboard

Tijdens de pilot is er bij iedere partij een grote bereidheid om mee te werken, informatie aan te leveren en inzichten te bieden. Dat is een belangrijke voorwaarde bij het updaten van het CTP dashboard. In dit dashboard staan de wachttijden van alle betrokken partijen. Dit dashboard stelt de medewerkers van het CTP in staat om op basis van filtering de plek te vinden met de kortste wachttijd die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

De te gebruiken filters zijn:
–         gewenste locatie
–         het zorgaanbod (op basis van hoofddiagnoses)
–         heeft de partij een contract met jouw zorgverzekeraar
–         De vorm van de zorg (digitaal, hybride of live)
–         de wachttijd in weken

Contact met alle partijen inzichtelijk
Voor het gemak worden ook direct alle relevante contactpersonen en contactgegevens getoond waardoor snel afstemmen mogelijk is. Dit alles met als doel iemand zo snel mogelijk bij de juiste partij(en) te laten instromen voor zorg. Daarnaast is er een directe lijn met wijk- en buurtteams om begeleiding op te starten en maken we waar mogelijk gebruik van het publiek domein en eHealth.

Samengevat, het CTP:

 • Ontzorgt de verwijzer
  Het CTP verbindt de hulpvraag met de het best passende aanbod en de kortste wachttijden. Bijkomend effect is dat de wachttijden in de regio zullen verminderen.
 • Actueel aanbod en wachttijdgegevens op één plek
  Het CTP heeft een overzicht van het aanbod en beschikt over actuele wachttijdgegevens en exclusiecriteria. Daarmee kan zij de cliënt volgens het first-time-right principe direct op de juiste plek laten komen. Het CTP zorgt voor een completer beeld van aanbod, wachttijden en exclusiecriteria.
 • Alle cliëntstromen langs één punt
  De regio wil haar aanbod goed afstemmen op de vraag. Alle cliëntstromen langs het CTP zorgt ervoor dat er goed beeld is van de zorgvraag, de vraag naar begeleiding en ander aanbod. Dit geeft zorgpartijen en het sociaal domein in de regio de mogelijkheid om in te zetten op ontbrekend aanbod en/of nog verder samen te werken om inwoners te helpen.

Downloads

Animatie voor verwijzers:

Meer weten over het CTP?

Neem contact op met adviseur Rianne Runhaar. Zij is projectleider bij het CTP voor de regio Arnhem.

Meer kennisbank