Verwijsafspraken GGZ in Arnhem

2 min leestijd
  • Intro
  • Proces
  • Afspraken
  • Downloads

 Het samenwerkingsverband RTWA (Regionale Taskforce Wachttijden Arnhem) heeft als doel de wachttijden in de GGZ te verkorten. Een van de activiteiten om dit te bereiken zijn de geactualiseerde verwijsafspraken GGZ. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken zorgt voor een gerichte en snellere verwijzing. Per 1 februari 2024 gaan huisartsenorganisaties en GGZ aanbieders in de regio Arnhem gezamenlijk werken volgens de nieuwe verwijsafspraken. 

Proces

Om de verwijsafspraken GGZ in de regio te kunnen actualiseren zijn er gesprekken gevoerd met een brede vertegenwoordiging vanuit de huisartsenorganisatie en GGZ-partijen en hun achterban. Er werd opnieuw doorleefd wat een afspraak in zou houden. Hierdoor ontstond begrip voor elkaars perspectief en behoefte. De verwijsafspraken zijn voor huisartsen, GGZ partijen en het sociaal domein in regio Arnhem. Om de verwijsafspraken makkelijk te kunnen raadplegen is er een website ontwikkeld.

Belangrijkste afspraken

  • Vermindering terugverwijzingen naar huisarts: de huisarts weegt bij zijn verwijzing de juiste GGZ aanbieder af. Deze GGZ aanbieder kijkt of de inschatting passend is en beoordeelt deze, bij complete verwijsinformatie, binnen vijf werkdagen. Belangrijk: zowel de huisarts als GGZ aanbieder is alert op de inschatting of GGZ of praktische hulp passender is.
  • Overnemen van elkaars wachttijden: stel dat een patiënt al 6 weken heeft gewacht bij een ggz behandelpraktijk maar wordt doorverwezen naar een passende plek bij een andere ggz behandelpraktijk. Dan plaatst de nieuwe ggz praktijk de patiënt op 6 weken wachttijd op de wachtlijst en niet onderaan de wachtlijst. Zo hoeft de patiënt niet langer te wachten.
  • Behandelverantwoordelijkheid inzichtelijk: inzichtelijk wie wanneer verantwoordelijk is. Kort gezegd: de huisarts tot de intake en daarna de GGZ behandelaar.
  • Overlegtafel Arnhem: geven de verwijsafspraken geen uitkomst? Dan wordt de patiënt bij de overlegtafel besproken. Er wordt afgestemd wie de patiënt wel kan behandelen en die partij neemt dan ook de verdere verantwoordelijkheid. Het inbrengen geldt zowel voor huisartsen als de GGZ.

Downloads

Meer kennisbank