Duidelijke meerwaarde van Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad

30 november 2022 2 min leestijd
  • Intro

Welzijn op Recept betekent nauwe samenwerking binnen zorg en welzijn. Alles voor passende zorg aan de inwoners. Niet langer het ‘traditionele pilletje’ voorschrijven, maar het inzetten van een welzijnscoach. In de gemeente Lelystad is Welzijn op Recept in het afgelopen jaar uitgegroeid tot een succes. Welzijnscoaches Sietske en Charlotte (Welzijn Lelystad) en praktijkmanager Ilona (Medisch Centrum Pandion) blikken terug op afgelopen jaar. Zij laten u zien hoe Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad voeten aan de grond kreeg. Ook delen zij hun gouden tips, zodat ook u kunt starten met Welzijn op Recept.

Hoe Welzijn op Recept van start ging

Ilona: “Vanuit de huisartsenpraktijk weten wij dat er een groot sociaal aanbod is in Lelystad, wat vanuit verschillende organisaties aangeboden wordt. Veelvuldig hebben wij gevraagd om een overzicht of aanspreekpunt van deze initiatieven. Helaas is dit er nooit van gekomen, mede door personeelswisselingen binnen de verschillende organisaties. Tot we in contact kwamen met Sietske, welzijnscoach bij Welzijn Lelystad. We hebben met elkaar om tafel gezeten, en samen gezocht naar raakvlakken.

Het was al snel duidelijk dat de welzijnscoach veel antwoorden kon geven op vraagstukken waar wij op vastliepen. Sietske heeft ontzettend veel kennis in huis qua aanbod in Lelystad en wat ze niet weet, zoekt ze uit. Ook kunnen we snel schakelen met elkaar. De praktijk wijst uit dat onze patiënt of inwoner eigenlijk altijd snel contact met een welzijnscoach heeft.”

 width=

De rol van de welzijnscoach

Sietske vertelt: “Wij, welzijnscoaches komen in actie als een bewoner een hulpvraag heeft maar zelf geen zicht heeft waar een passende activiteit of hulpaanbod te vinden is. Middels vraag-verhelderende gesprekken brengen wij de vraag en wensen van de bewoner in kaart. We werken vanuit Positieve Gezondheid en zetten het spinnenweb (zo nodig) in. We fungeren als wegwijzers naar passend aanbod in de wijk (activiteiten) en passende ondersteuning in de sociale basis (waarvoor geen indicatie nodig is).”

Collega welzijnscoach Charlotte (links op foto hiernaast) vult aan: “Daarnaast kan de huisarts een beroep doen op de kennis van de sociale kaart van de welzijnscoach en de doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg.  Het doel is dat de bewoner daar vervolgens zelfstandig mee verder kan. Als blijkt dat er hulp nodig is waarvoor een WMO indicatienoodzakelijk is, zorgen we voor een warme overdracht naar het sociaal wijkteam met wie we een nauw samenwerking hebben.”

Sietske: “De inwoner voelt zich gehoord en goed geholpen”

Ilona: “Daarnaast merkten wij als huisartsenpraktijk dat de welzijnscoaches verder kijken. Als er iets niet bij de welzijnscoach thuishoort qua zorg en ondersteuning, brengen zij de inwoner in contact met de juiste persoon. Zowel wij, als de inwoners hoeven niet meer te zoeken naar een passend initiatief of aanbod. De welzijnscoach komt wekelijks bij ons op de praktijk. Daardoor leren we elkaar kennen en durven we erop te vertrouwen dat wat we aan de welzijnscoach overdragen in goede handen is.”

Blik naar de toekomst

Sietske: “Wat wij hopen te bereiken met Welzijn op Recept? De inwoner leiden naar een plek die passend is. Daarnaast het verhogen welbevinden van de inwoner en meer eigen regie. In de ideale situatie is de hulpvraag inzichtelijk, doorverwezen en opgepakt.”

Welzijn op Recept heeft meerwaarde

 

Charlotte: “De meerwaarde van Welzijn op Recept is om bij de inwoner met psychosociale klachten het welbevinden en eigen regie te vergroten. De welzijnscoach fungeert als wegwijzer in de sociale basis om de bewoner op de hoogte brengen van de sociale kaart. Met als doel voor de bewoner om deel te kunnen nemen, zingeving te vergroten, ergens bij te horen en weten waar men terecht kan. De bewoner weet de weg naar het wijkcentrum en het activiteitenaanbod te vinden.”

Sietske vult aan: “Een andere meerwaarde is de laagdrempeligheid die wij de inwoner bieden. De inwoner heeft de vrijheid om na het afsluiten van het contact, toch weer contact op te kunnen nemen met ons indien er een vraag is.”

Ilona: “Wij als hulpverleners zijn niet langer zoekend in het Lelystadse aanbod. Ook onze patiënt wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Na een contact met de welzijnscoach is duidelijk of deze casus voor de coach zelf is. Zo niet, dan kijkt zij waar casus wel thuishoort. Er kan heel gericht iets opgepakt worden of doorverwezen worden naar een ander aanbod waarvan de inwoner misschien niet eens wist dat het bestond.”

Welzijnscoach zichtbaar in de praktijk

Charlotte: “De huisarts en praktijkondersteuners zeggen dat het een meerwaarde is dat d

e welzijnscoach zichtbaar zijn in de praktijk. Het is fijn om een casus samen op te pakken en/of te sparren. De welzijnscoach kan meerdere gesprekken inzetten en een tijdje met de inwoner meelopen. Dit wordt als waardevol ervaren. Daarnaast wordt er een vertrouwensband opgebouwd. Dit werkt drempelverlagend. Door de zichtbaarheid in de praktijk ontstaat er een laagdrempeligheid tussen de huisarts en andere zorgprofessionals en de welzijnscoach.”

Ilona: “Welzijn op Recept bespaart onze huisartsenpraktijk veel tijd. Voor inwoners wordt sneller een passend aanbod gevonden.”

Dankbaarheid en blijdschap door goede verwijzing

Sietske: “Wat wij zelf ervaren is dat wij dankbaar zijn om een radertje te kunnen zijn in een compleet hulpaanbod voor een inwoner. Wij beginnen letterlijk te stralen als we zien dat de inwoner na een verwijzing naar activiteiten in de wijk opbloeit. Weer een reden heeft om de deur uit te komen, blij is om weer verbinding met andere mensen te voelen en beter in zijn/haar vel zit. Daaraan kunnen bijdragen maakt ons iedere dag weer blij!”

 

Ilona: “Voor ons is de welzijnscoach een fijne sparring partner. Zowel voor de huisarts als poh-s (praktijkondersteuner somatiek) en poh-ggz (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidzorg). Met de kennis die zij heeft, kan een casus voorleggen al erg helpend zijn in ons eigen patiëntencontact. Ook zijn er casussen waarvan je niet goed weet wat je ermee aan moet. Soms zijn deze goed over te dragen naar Welzijn op Recept. We merken dat onze patiënten erg waarderen dat we als huisarts blijven zoeken naar een passend aanbod.” 

Gouden tips bij de start van Welzijn op Recept

Charlotte: “Zoek een samenwerking met een organisatie zoals Proscoop en verbind je aan het concept Welzijn op Recept. Ga laagdrempelig met huisartsen in contact. Neem informatie mee over geslaagde initiatieven van Welzijn op Recept in het land. Zet vooral in bij huisartsen die open staan voor samenwerking. Besef dat het soms even tijd nodig heeft, huisartsen hebben het druk en dit kan voelen als nog iets wat erbij komt. Maar uiteindelijk helpt het hen en kan het op vlakken juist hun werkdruk verlagen. Zet daar op in!”

Starten met Welzijn op Recept?

Meer informatie over starten of werken met Welzijn op Recept vindt u hier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met adviseur Karlijn de Vries.

Meer post

Arnhem Welzijn op Recept

Welzijn op Recept gestart in de regio Arnhem/gemeente Overbetuwe

Binnen het Sociaal Team van de Gemeente Overbetuwe wordt op een unieke wijze samengewerkt tussen professionals en vrijwilligers met als…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Flevoland Welzijn op Recept

Eerste kennismaking welzijnscoaches Urk en Lelystad smaakt naar meer

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.…