Achterstandsfonds van LHV naar Proscoop

21 november 2023 4 min leestijd
 • Intro
 • Een terugblik
 • Overname Proscoop
 • Overdracht gegevens
 • Informatie en documenten
 • Contact opnemen

Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe geformaliseerd tot een stichting en overdracht van coördinerende taken van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar Proscoop. 

Op 6 juli 2023 is stichting Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe formeel opgericht. Aanleiding van deze formalisatie is het onderzoek naar de governance-structuur van de achterstandsfondsen dat bureau Van Beem in 2020 heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. In het rapport van dit onderzoek wordt onderbouwd geadviseerd dat fondsen ondergebracht zouden moeten worden in aparte juridische entiteiten, met daarbij de voorkeur voor een stichting. Dit advies is vorig jaar door de stuurgroep van de landelijke achterstandsfondsen overgenomen. Met het oprichten van de stichting Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe is het beheer van de fondsgelden toekomstbestendig.

Een terugblik

Tot 31 december 2022 werden de gelden van het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe beheerd door LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal. Met de juridische fusie van de LHV kring met de landelijke LHV per 1 januari 2023 zijn deze gelden tijdelijk overgegaan naar de LHV tot het moment dat de stichting een eigen bankrekening heeft geopend.

Het bestuur van de stichting bestaat uit huisartsen en een afgevaardigde vanuit Zilveren Kruis:

 • Mark Pul, huisarts
 • Olaf Kuipers, huisarts
 • Lada Grigorian, huisarts
 • Sander van Bochove, afgevaardigde vanuit Zilveren Kruis

Overname coördinatie en administratie

Met de modernisering van de vereniging van de LHV zijn ook de taken en functies van de afdelingen nader bekeken. Besloten is vanuit de afdelingen vooral in te zetten op beleid en belangenbehartiging, en daarom zal de LHV de activiteiten rondom de achterstandsfondsen niet blijven invullen. Proscoop is in 2022 benaderd door de bestuursleden en bereid gevonden om de coördinatie en administratie van het fonds over te nemen van het LHV bureau vanaf het moment dat de stichting is opgericht, ter ondersteuning van het stichtingsbestuur.

Proscoop hoopt het fonds geleidelijk aan verder te kunnen professionaliseren en wil het aanbod van projecten graag uitbreiden. Daarbij zullen ze de samenwerking gaan zoeken met zowel individuele huisartspraktijken als met Medrie en Dokter Drenthe.

Overdracht gegevens

In het kader van de overdracht van de coördinatie en administratie van het LHV bureau naar de stichting, waarbij Proscoop verwerker van deze gegevens zal zijn, zullen ook persoonlijke gegevens van huisartsen(praktijken) overgaan. Concreet gaat dit om de volgende persoonlijke gegevens:

 • Lijst van huisartsen die in aanmerking komen voor financiering vanuit het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe. Deze lijst bevat de volgende gegevens:
  voornaam, achternaam, praktijkadres, praktijkpostcode, praktijk plaats, afdeling, type huisarts, soort praktijk, en werkmailadres;
 • Projectaanvragen die in het verleden zijn ingediend, hierop staat het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld;
 • Declaraties van uurgesprekken die in het verleden zijn ingediend, hierop staat het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld;
 • Facturen die in het verleden zijn ingediend, hierop staan de NAW gegevens en het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld;
 • Toekenningbrieven en afwijzingsbrieven die in het verleden zijn verstuurd, hierop staan de NAW gegevens en het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld.

Informatie en documenten tijdelijk op HAweb

Voorheen was alle informatie rondom het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe te vinden op de website van de kringen Zwolle/Flevo/Vechtdal en Drenthe. Met het opheffen van de kringen en de overgang naar afdelingen is besloten de kringwebsites los te laten. Informatie over het fonds en de daaraan gerelateerde documenten zijn vanaf 1 januari 2023 tijdelijk te vinden op onze HAweb groep. Het streven is op korte termijn een eigen website van het fonds te lanceren.

Contact opnemen

Het nieuwe e-mailadres van de stichting is info@asf-zfvd.nl. Berichten die nog naar het oude e-mailadres worden gestuurd, zullen uiteraard in de komende periode worden doorgestuurd. Ook kun je vanuit dit e-mailadres binnenkort een eerste mail verwachten met daarin de uitnodiging voor het indienen van projectaanvragen.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@asf-zfvd.nl.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

Positieve Gezondheid is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en is inmiddels door vele organisaties en professionals uit…

Arnhem Positieve Gezondheid

Levensloopzorg creëren in Velp en Rozendaal

Positieve gezondheid vraagt om een geïntegreerd samenspel tussen zelfzorg, samenzorg, medische zorg en welzijn rond de inwoner. Momenteel is dit…

Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Dashboard Vitaal Vechtdal op IJssellandScan geüpdatet

Het dashboard van Vitaal Vechtdal op IJssellandScan heeft een update gehad met daarin de nieuwste resultaten van de twee projecten:…