Zoeken

Arnhem GGZ

Subsidie voor centraal toeleidingspunt GGZ in Arnhem en Nijmegen

…vanuit Wegwijs GGZ, Gek van de GGZ en de Wachtverzachter. Het congres is bij Pro Persona in Nijmegen van 14:00 tot 17:00 uur. Het congres is voor huisartsen, poh-ggz, behandelaren,…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

…6 weken heeft gewacht bij een ggz behandelpraktijk maar wordt doorverwezen naar een passende plek bij een andere ggz behandelpraktijk. Dan plaatst de nieuwe ggz praktijk de patiënt op 6…

Arnhem GGZ

Verwijsafspraken GGZ in Arnhem

…verwijzing de juiste GGZ aanbieder af. Deze GGZ aanbieder kijkt of de inschatting passend is en beoordeelt deze, bij complete verwijsinformatie, binnen vijf werkdagen. Belangrijk: zowel de huisarts als GGZ

Arnhem GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen | pilot

In zowel Arnhem als Nijmegen is er een regionale taskforce wachttijden GGZ. Vanuit deze taskforces kijken ggz-aanbieders, aanbieders vanuit het sociaal domein, huisartsen(organisaties), ervaringsdeskundigen en financiers naar mogelijkheden om de…

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

…het aanzienlijke percentage mensen met LVB in hun patiëntenpopulatie en/of signaleren een LVB op latere stadium in een behandeltraject. GGZ Praktijk, een GGZ-aanbieder in de specialistische GGZ en ambulante behandeling…

Zutphen Apeldoorn GGZ

Pilot terugdringen GGZ-wachttijden Apeldoorn/Zutphen succesvol: opschaling gewenst

…goedkoper en beter passend De 600 transfers leverden de volgende resultaten** op: 44% werd van de specialistische GGZ (sggz) doorverwezen naar ‘snellere’ sggz: partijen waar de wachttijden korter zijn.15% kon…

Arnhem GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen

In de regio Arnhem en Nijmegen hebben ze al jaren te maken met wachtlijsten binnen de ggz. Inwoners krijgen geen hulp op het moment dat ze de hulp het meest…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

…CTP? 1 h1 Waarom een centraal toeleidingspunt? De regionale taskforce wachttijden GGZ Arnhem en Nijmegen* wil de toegankelijkheid van de zorg vergroten en daarmee de wachttijden voor ggz behandeling verminderen….

Drenthe GGZ

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

…voor nu en de toekomst. Cijfers en praktijkervaring gebundeld Het regiobeeld GGZ Drenthe geeft inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de GGZ in Drenthe. Maar de data uit…