Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

1 februari 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Afspraken
  • Website
  • Ervaringen
  • Downloads
  • Meer weten?

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken zorgt voor een gerichte en snellere doorverwijzing. Vanaf 1 februari 2024 gaat de regio volgens de verwijsafspraken werken.

De belangrijkste afspraken

  • Vermindering terugverwijzingen naar huisarts: de huisarts weegt bij zijn verwijzing de juiste GGZ aanbieder af. Deze GGZ aanbieder kijkt of de inschatting passend is en beoordeelt deze, bij complete verwijsinformatie, binnen vijf werkdagen. Belangrijk: zowel de huisarts als GGZ aanbieder is alert op de inschatting of GGZ of praktische hulp passender is.
  • Het vernemen van elkaars wachttijden: stel dat een patiënt al 6 weken heeft gewacht bij een ggz behandelpraktijk maar wordt doorverwezen naar een passende plek bij een andere ggz behandelpraktijk. Dan plaatst de nieuwe ggz praktijk de patiënt op 6 weken wachttijd op de wachtlijst en niet onderaan de wachtlijst. Zo hoeft de patiënt niet langer te wachten.
  • Behandelverantwoordelijkheid inzichtelijk: inzichtelijk wie wanneer verantwoordelijk is. Kort gezegd: de huisarts tot de intake en daarna de GGZ behandelaar.
  • GGZ-Overlegtafel Arnhem: geven de verwijsafspraken geen uitkomst? Dan wordt de patiënt bij de overlegtafel besproken. Er wordt afgestemd wie de patiënt wel kan behandelen en die partij neemt dan ook de verdere verantwoordelijkheid. Het inbrengen geldt zowel voor huisartsen als de GGZ.

 

Website verwijsafspraken

Om de verwijsafspraken te verduidelijken is er een website ontwikkeld. De verwijsafspraken en bijbehorende (vervolg)stappen zijn handig bij elkaar gezet.

Ervaringen

Jet Driessen van Onze Huisartsen en Marga Bijma van GGz Praktijk zijn geïnterviewd over hun ervaringen en hoe de verwijsafspraken de samenwerking in de regio kunnen versterken.

Downloads

Meer weten?

De Regionale Taskforce Wachttijden Arnhem (RTWA) is een samenwerkingsverband dat als doel heeft wachttijden in de GGZ te verkorten. Een van de activiteiten om dit te bereiken zijn de geactualiseerde verwijsafspraken GGZ. Onze adviseur Rianne Runhaar is betrokken bij dit traject.

Meer post

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Zutphen Apeldoorn GGZ

Pilot terugdringen GGZ-wachttijden Apeldoorn/Zutphen succesvol: opschaling gewenst

Sinds anderhalf jaar werken 25 organisaties samen aan het regionale project ‘Weg van de Wachtlijst’. De resultaten van de Transfertafel…

Zwolle GGZ

Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) Zwolle

Het netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) werkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie om domein overstijgende tijdige en passende hulp…