Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

9 maart 2023 3 min leestijd
  • Intro

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 mee aan een sessie rondom het pas ontwikkelde regiobeeld GGZ Drenthe. Deze werd gemaakt door Proscoop (i.o.v. Drents Zorglandschap). Het regiobeeld is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en uitdagingen rondom de GGZ in Drenthe. Waardevolle inzichten en cijfers kwamen op tafel tijdens deze duidingsessie. Wist u dat de inwoners van Drenthe gemiddeld minder stress ervaren dan landelijk het geval is? 

Samen kijken naar oplossingen 

Aan de sessie namen 20 organisaties deel, waaronder GGZ Drenthe, VNN, Cosis, Dokter Drenthe en verschillende welzijnsorganisaties. Ook ervaringsdeskundigen waren aanwezig. Doel van de sessie was om met de informatie uit het regiobeeld te kijken naar de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor nu en de toekomst.

Cijfers en praktijkervaring gebundeld 

Het regiobeeld GGZ Drenthe geeft inzicht  in de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de GGZ in Drenthe. Maar de data uit dit regiobeeld zegt niet alles. Ervaring uit de praktijk, van zowel zorgaanbieders als ervaringsdeskundigen, werden naast deze data gelegd. Zo kwam het gesprek op gang en daarmee mooie inzichten naar boven.

Inzicht in populatie en gezondheid 

Het regiobeeld vertelt ons onder andere dat Drenthe te maken krijgt met een krimp in de leeftijdscategorieën 0-20 jaar en 20-65 jaar en een groei in de leeftijdscategorie 65 jaar of ouder. Daarnaast kent Drenthe een hoger aandeel inwoners dat belemmerd wordt door lichamelijke of psychische klachten dan landelijk. Belangrijk is om dit voor de toekomst te ondervangen met het juiste zorg- en welzijnsaanbod. Naast deze inzichten omvat het regiobeeld nog veel meer data op het gebied van populatie, toegankelijkheid van zorg en welzijn en zorggebruik.

Wensen van ervaringsdeskundigen 

De aanwezige ervaringsdeskundigen brachten waardevolle inzichten mee. Heldere wensen werden op tafel gelegd. Zo wensen zij onder andere dat er meer aandacht komt voor naasten en dat vaker ervaringsdeskundigen worden ingezet. Ook kan de rol van de huisarts beter (meer zichtbaar), gaven zij aan. Behoud of uitbreiding van lokaal aanbod voor herstel en zelfregie werd ook genoemd als belangrijk.

Samenwerking en preventie 

Uit de sessie bleek dat er grote uitdagingen liggen voor de toekomst. Ook het IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) bieden aanknopingspunten voor transformatie van de ondersteuning en zorg voor cliënten met GGZ problematiek. De wachttijden voor specialistische GGZ zijn onverminderd lang. Daarnaast moet er meer worden ingezet op preventie. Naast deze punten ligt de focus voor de nabije toekomst op samenwerking binnen het medisch domein en samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein.

Wilt u meer weten? 

Meer weten over het regiobeeld GGZ Drenthe? Vragen over de duidingsessie? Neem contact op met één van de Proscoop-adviseur Elisabeth Floor. 

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…