Zoeken

Arnhem Landelijk Burgerparticipatie GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen | cliënten- en naastenpanel

In de regio Arnhem en Nijmegen werken partijen samen om te komen tot een centraal toeleidingspunt voor de GGZ– en/of WMO-zorg om de wachtlijsten te verminderen. Er zijn verschillende werkgroepen…

WEL in Flevoland: Mentale gezondheid bij jongeren

…Voor de WEL bijeenkomst Mentale Gezondheid bij jongeren worden onder meer zorgprofessionals binnen de GGZ, welzijnswerkers, het onderwijs, huisartsen en ervaringsdeskundigen uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over de…

Drenthe Digitale Zorg GGZ

Eerste webinar Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe

…hebben wij de kans data en kennis bij elkaar te brengen en zo beter inzicht te krijgen in een populatie.” Door deze kans kunnen wij de wachttijden binnen de GGZ

Datawerkplaats mentale gezondheid Drenthe webinar

…voor managers, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden van o.a. gemeenten, GGD, GGZ-organisaties, huisartsenzorg, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, VVT-organisaties en andere partijen betrokken bij de Datawerkplaats. Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerden…

Drenthe Digitale Zorg GGZ

Datawerkplaats Mentale Gezondheid

…kennis bij elkaar te brengen en zo beter inzicht te krijgen in een populatie. Door deze kans kunnen wij de wachttijden binnen de GGZ concreet aan gaan pakken. h2 Meer…

Zutphen Apeldoorn GGZ

Weg met de Wachtlijst in de regio Apeldoorn-Zutphen: de toekomst is nu!

…Voor 2023 zijn zes speerpunten benoemd, waaronder de inzet op snellere uitstroom uit GGZ, meer mensen ondersteunen vanuit het sociaal domein, herstelcentra en voorliggende voorzieningen en het opzetten van een…

Arnhem Paramedie ALK/SOLK GGZ

Verbinding in de regio door netwerksamenwerking 

Over het Netwerk Psychosomatiek Arnhem Hoe bouw je een netwerk? Hoe krijg je iedereen betrokken en zorg je voor een goede borging? Deze vragen beantwoorden onze adviseurs Nelli Kossenko en…

Zwolle GGZ

Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) Zwolle

Het netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) werkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie om domein overstijgende tijdige en passende hulp aan mensen met mentale klachten te organiseren. Hiervoor zijn afgelopen…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…(3.3), Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ (3.4), Gezond leven en preventie (3.5), Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (3.6), Digitalisering en gegevensuitwisseling (3.7) In de de notitie Integraal Zorg Akkoord en…