WEL in Flevoland: Mentale gezondheid bij jongeren

Datum: 10 oktober 2023
Tijd: 15:30 - 18:30 uur
Locatie: Therapeutisch Centrum GGZ locatie Emmeloord
Adres: Nagelerweg 5, 8304 AB Emmeloord
Organisatie: WEL in Flevoland

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Op 10 oktober is de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. De dag om aandacht te besteden aan de mentale gezondheid bij jongeren in Flevoland. Voor de WEL bijeenkomst Mentale Gezondheid bij jongeren worden onder meer zorgprofessionals binnen de GGZ, welzijnswerkers, het onderwijs, huisartsen en ervaringsdeskundigen uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over de mentale kant van positieve gezondheid. De bijeenkomst staat dan ook in het teken van informatie, inspiratie en de dialoog. Het vroegtijdig bereiken en begeleiden van jongeren staat hierbij centraal.

Waarvoor kom je naar dit event?

Je hebt al wel eens (of nog nooit) over positieve gezondheid gehoord maar weet nog niet
hoe je dit kunt inzetten. Je bent op zoek naar informatie en inspiratie. Daarnaast wil je in
gesprek met andere professionals die zich met het onderwerp ‘mentale gezondheid bij
jongeren’ bezighouden. We brengen professionals uit verschillende werkvelden (o.a.
GGZ, welzijn, huisartspraktijk, beleid) bij elkaar om samen, vanuit het gedachtegoed van
positieve gezondheid, naar de problematiek te kijken.

Programma

Onder voorbehoud van wijzigingen ziet het programma er als volgt uit:
15:30 – 16:00 uur:   Inloop
16:00 – 16:10 uur:   Opening
16:10 – 16:25 uur:   Introductie positieve gezondheid en mentale gezondheid
16:25 – 16:40 uur:   Goed voorbeeld
16:40 – 16:55 uur:   Ervaringsverhaal
16:55 – 17:05 uur:   Drinken pakken en van zaal wisselen
17:05 – 17:35 uur:   In kleinere groepjes in gesprek
17:35 – 17:45 uur:   Afsluiting
17:45 – 18:30 uur:   Borrel

Aanmelden kan via deze link.