26 partijen tekenen overeenkomst in strijd tegen ggz-wachtlijsten in Noordwest Overijssel

16 november 2022 3 min leestijd
  • Intro

Onlangs tekenden diverse partijen* rond (mentale) zorg een samenwerkingsovereenkomst. Ze slaan de handen in één om de wachtlijstproblematiek binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terug te dringen. De gemaakte afspraken moeten ervoor zorgen dat mensen met mentale klachten sneller passende hulp en ondersteuning krijgen. Lees hier hoe pilot “Weg van de Wachtlijst” succesvol werd in regio Apeldoorn-Zutphen.

De druk op zorg en ondersteuning neem toe. Mensen met een ggz-verwijzing moeten vaak langer wachten dan wenselijk op passende hulp. Lang wachten heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven van mensen. Denk hierbij aan zelfredzaamheid, relaties en zingeving. De samenwerkende partijen willen dit actuele probleem terugdringen.

Focus op preventie en herstel

Ook de rest van de zorgketen kampt met hoge druk, bijvoorbeeld binnen huisartsenpraktijken. Dit veroorzaakt problemen op lokaal niveau. Herinrichting en betere aansluiting tussen verwijzing, zorg en ondersteuning zijn noodzakelijke onderdelen van de aanpak. Dit nijpende vraagstuk vraagt om een oplossing, onder andere door meer focus op preventie en herstel, zodat (meer) zorg kan worden voorkomen. Bij mentale klachten spelen er vaak onderliggende oorzaken, waarvoor meer aandacht moet komen.

De handen ineen

De eerste stap richting de toekomst is gezet. Op  dinsdag 15 november 2022 tekenden ggz-aanbieders, huisartsen, welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars in Noordwest Overijssel een samenwerkingsovereenkomst. Concreet gaan de partijen:

  • Eén centraal aanmeldpunt opzetten voor mensen met mentale klachten in de regio
  • Elkaar inzicht geven in de afzonderlijke wachtlijsten en gezamenlijk bekijken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden
  • Acute geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het versneld inzetten en afbouwen van zorg vóór en ná een dreigende crisissituatie.

Aansluitend bij Integraal Zorgakkoord

Het centraal aanmeldpunt sluit aan bij de ambities van het landelijke Integraal Zorgakkoord dat recent is gesloten, met name de ambitie om de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz te versterken. Dit aanmeldpunt moet de toegankelijkheid van de ggz verbeteren en de wachttijden verminderen. Gemeenten zullen hierin een belangrijke rol krijgen aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een stevige sociale basis en het bevorderen van gezondheid en preventie voor hun inwoners.

Wat doet Proscoop hierin?

Proscoop, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland, adviseert en ondersteunt de partijen bij de totstandkoming van het convenant en de verdere uitwerking ervan in de komende jaren. Meer weten? Neem contact op met adviseur Rik Meliesie (rik.meliesie@proscoop.nl).

*De deelnemers aan de samenwerkingsovereenkomst zijn: Dimence, Mindfit, Transfore, Eleos, HSK, Tactus Verslavingszorg, Forte GGZ, PsyQ Zwolle, Prisma Psychologie, RIBW Groep Overijssel, Stichting WijZ, WerV, Dokter Bosman, Uw Psychiater, GGZ Centraal, Medrie, Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Gemeente Zwartewaterland,  Gemeente Dalfsen, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Staphorst, Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg, Zilveren Kruis en VGZ.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…