Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen | cliënten- en naastenpanel

2 min leestijd
  • Intro
  • Rol
  • Keuzes
  • Doorontwikkelen
  • Meer weten?

In de regio Arnhem en Nijmegen werken partijen samen om te komen tot een centraal toeleidingspunt voor de GGZ- en/of WMO-zorg om de wachtlijsten te verminderen. Er zijn verschillende werkgroepen voor de inventarisatie en realisatie. Een van die werkgroepen is het cliënten- en naastenpanel, die van grote meerwaarde is bij het vormgeven van het aanmeldpunt.

Rol cliënten- en naastenpanel

Binnen het project hebben we een cliënten- en naastenpanel dat bestaat uit 12 deelnemers. Hun inhoudelijke input, vanuit eigen ervaringen, wordt benut voor de vormgeving van het te realiseren toeleidingspunt. Denk aan de cliëntroute, randvoorwaarden, inhoudelijke dienstverlening maar ook input voor het bepalen van criteria voor monitoring en evaluatie. Samen met een ervaringsdeskundige begeleid ik deze groep. Het is een zeer diverse groep mensen qua ervaringen, invalshoek en perspectief. Dat maakt hun input ook zo waardevol. Er is ruimte voor eigen inbreng, maar wel ten behoeve van de opdracht.

Ruimte om zelf keuzes te maken

De grootte van de groep is zeer prettig, dat maakt dat mensen ervoor kunnen kiezen om wel of niet aan te haken. Naast deelname aan cliëntenpanel-bijeenkomsten, is men ook gevraagd aanwezig te zijn bij het regionaal congres, een bezoek van het VWS en bij de ontwerpsessies. Iedere keer kunnen deelnemers zelf bepalen of ze wel of niet deelnemen.

Doorontwikkelen

Het cliënten- en naastenpanel is niet een vaste groep, deze groep kan zich doorontwikkelen. Tussentijds zijn er ook de naasten van een aantal deelnemers geïnterviewd over hun ervaringen. Dit waren hele indrukwekkende verhalen, die we ook weer vertalen richting de vormgeving van het toeleidingspunt. Zo brengt een deelnemer van het cliëntenpanel ook weer een netwerk mee die, voor zover ze dat zelf ook willen, benut mag worden. Nieuwe deelnemers zijn ook altijd welkom. Belangrijk is dat verwachtingen helder zijn. Wat kan ik van jouw verwachten? Wat kun je van mij verwachten? En dat dit aansluit bij de opdracht die er ligt.

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank