Zoeken

Apeldoorn Positieve Gezondheid

Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie

…leefomgeving Het Lokaal Preventieakkoord begint in Apeldoorn niet bij nul. Er zijn al verschillende programma’s die bijdragen aan de gezondheid in Apeldoorn. Het akkoord versnelt of versterkt bestaande programma’s door…

Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn in uitvoering

Dertig organisaties in Apeldoorn werken samen rondom preventie. In mei 2021 tekenden zij met elkaar het Lokaal Preventie Akkoord. Op weg naar gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week. Het akkoord biedt zowel kansen als financiering om als regionale…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aantal partijen in de zorg (waaronder InEen) en sloot met hen een Integraal Zorg Akkoord (IZA). Doel is…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Regiobeelden gepubliceerd

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Brede blik op gezondheid in Aalten

Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord nu eigenlijk betekenen én wat dat voor de samenleving en de samenwerking betekent. Inspiratiebronnen Het programma ging verder met twee inspirerende initiatieven….

Drenthe Ouderenzorg

Drenthe gestart met voorbereidingen ketenaanpak valpreventie

…in 2024 een integrale aanpak voor valpreventie in alle Drentse gemeenten te hebben geïmplementeerd, in lijn met het IZA (Integraal Zorg Akkoord) en het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)….

Apeldoorn Paramedie

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

…vormen van een samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat de paramedici met mandaat van de achterban aan kunnen sluiten bij regionale overleggen over de ketenaanpakken (Gezond en Actief Leven Akkoord), de…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kansrijke Start is een van de vijf ketenaanpakken die op dit moment regionaal wordt ingericht. De vijf ketenaanpakken komen voort uit de afspraken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en…