Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

14 februari 2024 2 min leestijd
 • Intro
 • Gezondheid basis veerkrachtige samenleving
 • Vier suggesties voor betere gezondheid
 • Lees de brief.
 • Meer weten?

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeenten, gezondheidsfondsen, bedrijfsleven, de zorg en diverse maatschappelijke organisaties voor een doortastende aanpak van de groeiende gezondheidscrisis in ons land. Het ROS-netwerk, waar Proscoop onderdeel van uit maakt, is mede-ondertekenaar van deze brief.

Gezondheid basis veerkrachtige samenleving

Gezondheid is van levensbelang, voor mens en maatschappij. We leven weliswaar langer, maar we ervaren meer chronische aandoeningen, gezondheidsverschillen nemen toe, de zorgsector is overbelast en de zorgvraag wordt onhoudbaar. De ondertekenaars zien een goede gezondheid als een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. ‘Verbeterde gezondheid vermindert daarmee niet alleen de druk op de zorg, statistieken tonen aan dat 1 procent meer gezondheid leidt tot 4 à 8 procent meer bbp per inwoner en een hogere arbeidsdeelname. Hier liggen kansen voor een gezonder Nederland, én voor het aanpakken van personeelstekorten in alle sectoren van de economie.’

Vier suggesties voor betere gezondheid

‘Nederland heeft de kracht om daadwerkelijk gezonder te worden. Wij kunnen die kracht benutten door dit moment aan te grijpen de juiste keuzes te maken en een gezamenlijke aanpak te omarmen. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. Alleen wanneer we de gezondheid voor alle generaties vergroten, zijn we samen veerkrachtiger in het aangaan van andere maatschappelijke uitdagingen.’ Daarom doen de organisaties vier concrete suggesties om gezondheid te stimuleren.

 • Zet gezondheid centraal in alle beleidsdomeinen:
  Bijdragen uit het sociale, economische en fysieke domein zijn cruciaal om de transitie naar een gezonde samenleving te realiseren.
 • Maak meer vaart met De Gezonde Generatie:
  Stimuleer een gezonde leefstijl vanaf jonge leeftijd, bijvoorbeeld met meer bewegen en gezond eten.
 • Werk aan een inclusievere en gezondere arbeidsmarkt:
  Creëer een arbeidsmarkt waaraan iedereen kan bijdragen en waarin werkgevers investeren in vitaliteit.
 • Zet ingezet beleid versterkt voort:
  Bouw voort op bestaande initiatieven voor een duurzame gezondheid zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Integraal Zorgakkoord en het Preventieakkoord. Maak de financiering van gezondheidsbevordering structureel.

Deze voorstellen sluiten aan bij het recente briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ van de Sociaal-Economische Raad.

Lees hier de brief

Meer weten?

Wil je meer weten over deze brief of het ROS-netwerk? Neem dan contact op met directeur-bestuurder Arie Jongejan.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Vechtdal Zwolle Integraal Zorg Akkoord

Gelijke kansen op gezondheid

Gezond zijn is veel meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Het gaat erom hoe goed je kunt omgaan met lichamelijke,…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg…