Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn in uitvoering

2 maart 2022 1 min leestijd
  • Intro

Dertig organisaties in Apeldoorn werken samen rondom preventie. In mei 2021 tekenden zij met elkaar het Lokaal Preventie Akkoord. Op weg naar gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is en ongezondheid niet langer de norm. Vier themagerichte werkgroepen hebben hun werkplannen gereed en starten met de uitvoering ervan.

Roken, alcohol, gezond gewicht en leefomgeving

In het Lokaal Preventie akkoord zijn vier thema’s gekozen om de komende jaren op te focussen: roken, alcohol, gezond gewicht en leefomgeving. Voor elk van deze thema’s is een thematafel samengesteld met organisaties die zich actief in willen zetten om activiteiten op te zetten rondom het betreffende thema. In een aantal maanden tijd heeft elke thematafel een werkplan opgesteld, waarin voor de ambities uit het lokaal preventie akkoord concrete doelstellingen en activiteiten zijn uitgewerkt. Het werkplan is het vertrekpunt van waaruit de organisaties de komende twee jaar samen gaan werken om de inwoners van Apeldoorn een gezonde toekomst te bieden.

Rol Proscoop

Onze adviseurs Kyra Jansing en Anita Lahuis hebben elk twee thematafels begeleid bij het opstellen van de werkplannen.