Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie

23 november 2021 2 min leestijd
  • Intro

Tweeëntwintig samenwerkende organisaties tekenden in mei het Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn en nu zijn er dertig organisaties aangesloten. Hiermee is een brede, gezamenlijke beweging gestart. Op weg naar gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is en ongezondheid niet langer de norm. Elkaar weten te vinden, kennis en ervaring delen en samen optrekken. Elk vanuit de eigen kracht en met de gezamenlijke ambitie op een gezonde samenleving. Inmiddels zijn themagerichte werkgroepen – thematafels – aan de slag gegaan.

Thema’s roken, alcohol, gezond gewicht en leefomgeving

Het Lokaal Preventieakkoord begint in Apeldoorn niet bij nul. Er zijn al verschillende programma’s die bijdragen aan de gezondheid in Apeldoorn. Het akkoord versnelt of versterkt bestaande programma’s door samenwerking en innovatie te stimuleren. In het preventie akkoord zijn ambities geformuleerd voor vier thema’s: roken, alcohol, gezond gewicht en leefomgeving. Gelezen in het akkoord:

‘Stel je eens voor dat iedereen lekker in z’n vel zit.
Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen.
Zo’n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen?’

Themagerichte werkgroepen – de thematafels – stellen voor het eind van 2021 werkplannen op met concrete doelstellingen en acties. De daadwerkelijke uitvoering van de acties start in 2022. Om doelen te halen is samenwerking tussen alle partners noodzakelijk. De gemeente Apeldoorn stimuleert en faciliteert deze samenwerking.

Focus op samenwerking en preventie

Het lokale akkoord is een vertaling van het Nationale Preventieakkoord van landelijke partijen in de publieke en private sector en biedt ruimte voor een wijkgerichte aanpak. Met focus op de meer kwetsbare wijken en doelgroepen. Daarmee is de beweging in gang gezet om samen te werken aan een gezonde samenleving. In Apeldoorn zijn er al verschillende programma’s die bijdragen aan deze ambitie. Het Preventie Akkoord Apeldoorn versnelt of versterkt bestaande programma’s door samenwerking en innovatie te stimuleren. Zo wordt er verbinding gelegd met initiatieven vanuit het Sport- en Beweegakkoord en de Vitaliteitsagenda’s in kwetsbare wijken in Apeldoorn.

Wat doet Proscoop

Onze adviseurs Kyra Jansing en Anita Lahuis begeleiden elk twee thematafels bij het opstellen van de werkplannen.

 

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

Positieve Gezondheid is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en is inmiddels door vele organisaties en professionals uit…

Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Achterstandsfonds van LHV naar Proscoop

Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe geformaliseerd tot een stichting en overdracht van coördinerende taken van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar Proscoop. …

Arnhem Positieve Gezondheid

Levensloopzorg creëren in Velp en Rozendaal

Positieve gezondheid vraagt om een geïntegreerd samenspel tussen zelfzorg, samenzorg, medische zorg en welzijn rond de inwoner. Momenteel is dit…