Van regiobeelden naar regioplannen

15 november 2023 3 min leestijd
  • Intro
  • Cruciale stap
  • Wat doet Proscoop?
  • Input regioplannen
  • Meer weten?

In de ambitie om een gezonde en vitale regio te bevorderen werkt Proscoop op verschillende manieren samen aan de ontwikkeling van regioplannen. Dit gebeurt natuurlijk met diverse partijen in de zeven subregio’s binnen het werkgebied van Proscoop. De regioplannen zijn een uitvloeisel van het Integraal Zorg Akkoord en zullen eind december opgeleverd worden aan VWS.

Het is een veelomvattend proces om onder hoge tijdsdruk te komen tot de regioplannen. Dit vergt van alle partijen veel samenwerking en flexibiliteit om gezamenlijk tot een concreet, innovatief en transformatief plan tot 2040 te komen voor de regio. Een plan waar alle partijen vanaf 2024 mee aan de slag kunnen.

Cruciale stap naar gezonde toekomst

De regioplannen vormen een cruciale stap in de richting van een gezonde en vitale toekomst voor de inwoners van de regio’s, waarin de aanpak van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren worden beschreven. Proscoop heeft eerder bijgedragen aan de totstandkoming van regiobeelden, de eerste fase van de regionale uitvoering van het Integraal Zorg AkkoordDe ontwikkeling van deze regioplannen wordt door Proscoop als onmisbaar gezien, aangezien ze dienen als basis voor een verbeterde coördinatie en afstemming van zorg- en ondersteuningsvragen in de regio. Daarmee leggen deze plannen de basis voor verdere stappen in de noodzakelijke transformatie van de zorg.

Wat doet Proscoop?

Proscoop draagt vanuit verschillende rollen bij aan het tot stand komen van de regioplannen. Dit gaat van programmamanagement tot procesbegeleiding of het geven van inhoudelijke input op specifieke thema’s. Proscoop is actief betrokken in de regio’s; DrentheFlevolandIJssel-Vecht, Midden-IJssel, Apeldoorn-Zutphen, Achterhoek, en Arnhem. We zien dat in  deze regio’s een aantal dezelfde thema’s of doelgroepen terugkomen, namelijk preventie, gezondheid en leefstijl, mentaal welbevinden, en vitale ouderen en/of kwetsbare inwoners. Ook komen thema’s als de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, acute zorg en digitalisering in de meeste regio’s terug in de thematiek. Uiteraard zijn er verschillende regionale nuances in deze thema’s.

Input regioplannen

De input voor de regioplannen wordt gegeven door partijen uit het ondersteunings- en zorglandschap en het gemeentelijk domein. Dit gebeurt middels de organisatie van brainstorm- of werksessies met de betrokken partijen. Ook inwoners worden actief bij het ontwikkelproces betrokken. Het is noodzakelijk dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties steeds dichter tot elkaar komen om echt samen te transformeren, een werkagenda samen te stellen voor de komende jaren en samen transformatieplannen in te dienen. Kortom, de basis om echt samen anders te gaan kijken, denken en doen en waarin gezondheid centraal staat. Samen voor een gezonde en vitale regio.

Meer weten?

Voor meer informatie over de betrokkenheid van Proscoop bij het IZA en onze rol in regionale initiatieven, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Arie Jongejan of Gijs Brouwer.

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…