Van regiobeelden naar regioplannen

15 november 2023 3 min leestijd
  • Intro
  • Cruciale stap
  • Wat doet Proscoop?
  • Input regioplannen
  • Meer weten?

In de ambitie om een gezonde en vitale regio te bevorderen werkt Proscoop op verschillende manieren samen aan de ontwikkeling van regioplannen. Dit gebeurt natuurlijk met diverse partijen in de zeven subregio’s binnen het werkgebied van Proscoop. De regioplannen zijn een uitvloeisel van het Integraal Zorg Akkoord en zullen eind december opgeleverd worden aan VWS.

Het is een veelomvattend proces om onder hoge tijdsdruk te komen tot de regioplannen. Dit vergt van alle partijen veel samenwerking en flexibiliteit om gezamenlijk tot een concreet, innovatief en transformatief plan tot 2040 te komen voor de regio. Een plan waar alle partijen vanaf 2024 mee aan de slag kunnen.

Cruciale stap naar gezonde toekomst

De regioplannen vormen een cruciale stap in de richting van een gezonde en vitale toekomst voor de inwoners van de regio’s, waarin de aanpak van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren worden beschreven. Proscoop heeft eerder bijgedragen aan de totstandkoming van regiobeelden, de eerste fase van de regionale uitvoering van het Integraal Zorg AkkoordDe ontwikkeling van deze regioplannen wordt door Proscoop als onmisbaar gezien, aangezien ze dienen als basis voor een verbeterde coördinatie en afstemming van zorg- en ondersteuningsvragen in de regio. Daarmee leggen deze plannen de basis voor verdere stappen in de noodzakelijke transformatie van de zorg.

Wat doet Proscoop?

Proscoop draagt vanuit verschillende rollen bij aan het tot stand komen van de regioplannen. Dit gaat van programmamanagement tot procesbegeleiding of het geven van inhoudelijke input op specifieke thema’s. Proscoop is actief betrokken in de regio’s; DrentheFlevolandIJssel-Vecht, Midden-IJssel, Apeldoorn-Zutphen, Achterhoek, en Arnhem. We zien dat in  deze regio’s een aantal dezelfde thema’s of doelgroepen terugkomen, namelijk preventie, gezondheid en leefstijl, mentaal welbevinden, en vitale ouderen en/of kwetsbare inwoners. Ook komen thema’s als de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, acute zorg en digitalisering in de meeste regio’s terug in de thematiek. Uiteraard zijn er verschillende regionale nuances in deze thema’s.

Input regioplannen

De input voor de regioplannen wordt gegeven door partijen uit het ondersteunings- en zorglandschap en het gemeentelijk domein. Dit gebeurt middels de organisatie van brainstorm- of werksessies met de betrokken partijen. Ook inwoners worden actief bij het ontwikkelproces betrokken. Het is noodzakelijk dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties steeds dichter tot elkaar komen om echt samen te transformeren, een werkagenda samen te stellen voor de komende jaren en samen transformatieplannen in te dienen. Kortom, de basis om echt samen anders te gaan kijken, denken en doen en waarin gezondheid centraal staat. Samen voor een gezonde en vitale regio.

Meer weten?

Voor meer informatie over de betrokkenheid van Proscoop bij het IZA en onze rol in regionale initiatieven, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Arie Jongejan of Gijs Brouwer.

Meer post

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard…

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…