‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

13 november 2023 1 min leestijd
  • Intro

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week. Het akkoord biedt zowel kansen als financiering om als regionale partijen hier zelf invulling aan te geven. Op een manier die past bij de regio én bij de behoeftes van de inwoners. Dat sluit mooi aan bij de ideeën en wensen van samenwerkingspartners zoals wij dit in ons werkgebied tegenkomen.

Met name op de volgende thema’s uit het IZA hebben we als ROS Proscoop, vanuit verschillende rollen, op regionaal niveau kennis en ervaring met:

  • Regionale samenwerking
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg
  • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
  • Gezond leven en preventie
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (en dan toegespitst op huisartsenzorg)
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling

We focussen op gezondheid in plaats van ziekte, zetten in op veerkracht en denken in perspectieven. Als ROS Proscoop werken we dus verder, samen met andere partners in de regio van ons werkgebied aan passende, toegankelijke en toekomstbestendige zorg!’

 width=

Meer post

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard…

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…