‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

13 november 2023 1 min leestijd
  • Intro

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week. Het akkoord biedt zowel kansen als financiering om als regionale partijen hier zelf invulling aan te geven. Op een manier die past bij de regio én bij de behoeftes van de inwoners. Dat sluit mooi aan bij de ideeën en wensen van samenwerkingspartners zoals wij dit in ons werkgebied tegenkomen.

Met name op de volgende thema’s uit het IZA hebben we als ROS Proscoop, vanuit verschillende rollen, op regionaal niveau kennis en ervaring met:

  • Regionale samenwerking
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg
  • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
  • Gezond leven en preventie
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (en dan toegespitst op huisartsenzorg)
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling

We focussen op gezondheid in plaats van ziekte, zetten in op veerkracht en denken in perspectieven. Als ROS Proscoop werken we dus verder, samen met andere partners in de regio van ons werkgebied aan passende, toegankelijke en toekomstbestendige zorg!’

 width=

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…