Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

…bijdragen en waarin werkgevers investeren in vitaliteit. Zet ingezet beleid versterkt voort: Bouw voort op bestaande initiatieven voor een duurzame gezondheid zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Integraal…

Zwolle GGZ

Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) Zwolle

Het netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) werkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie om domein overstijgende tijdige en passende hulp aan mensen met mentale klachten te organiseren. Hiervoor zijn afgelopen…

Nanienke en Renée: ‘Proactief in plaats van reactief’

…ontmoetingen, mooie samenwerkingen en projecten voor een duurzame en toekomstbestendige zorg die voor ons allemaal toegankelijk is en blijft.” Nanienke: “Daar sluit ik mij bij aan. We maken graag kennis…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…en regio Om deze doelen te kunnen realiseren, is versterking van de organisatie van de eerste lijn op wijk- en regioniveau essentieel. Met name om daarmee de mogelijkheden voor duurzame

Landelijk

Geeske van Asperen wordt nieuwe directeur-bestuurder van Proscoop

…met de collega’s van Proscoop verder te bouwen aan een vitale en gezonde regio. Proscoop heeft veel kennis in huis om duurzame zorg te organiseren. Ze herkennen daarnaast de kracht…

Drenthe Flevoland

Medewerkers aan het woord: een duo interview met Renée Struijk en Nanienke Balster

…samenwerkingen en projecten voor een duurzame en toekomstbestendige zorg die voor ons allemaal toegankelijk is en blijft.” Nanienke: “Daar sluit ik mij bij aan. We maken graag kennis met alle…

Arnhem Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | Maatschappelijke impact meten

…rol in programma’s en projecten impact maken op de gezondheid van inwoners en het werk van zorgprofessionals door een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Door de SROI-methode te gebruiken…

Dossiers

1 1 archive Dossiers Een duurzame organisatie van zorg vereist een brede focus op alle uitdagingen die spelen binnen de zorg. Daarom zijn we breed georiënteerd en richten we ons…

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit is een grote stap voor de geboortezorg. Nog niet eerder…