Arnhem Palliatieve Zorg

Doorstart Palliatieve Zorg-coach in Arnhem

financiering, die (nog) niet past in het huidige systeem. De doorstart sluit aan bij de regionale sectoroverstijgende wensen, gekoppeld aan het integraal zorgakkoord, om bij te dragen aan transformatie van…

Landelijk Oncologie

Samenwerken rondom oncologie

…een structurele financiering komt. Samenwerking 1 h1 Samenwerking De Taskforce Cancer Survivorship Care werkt aan een sterkere verbinding van de oncologiezorgnetwerken met de medisch-technische oncologienetwerken, ziekenhuizen en huisartsen. Met de…

Arnhem Burgerparticipatie

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk

…te nemen en dichtbij ondersteuning te zoeken. Zij maakten samen een droombeeld. Hierin zijn de perspectieven vanuit inwoners, professionals, kwaliteit van zorg en financiering om te werken aan dat droombeeld…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Achterhoek Gezond: van onschatbare waarde voor gezonde leefstijl 

…zich, samen met de burgers, onder andere op vernieuwing en betere organisatie van de zorg. Een gezond en langer leven staat centraal, maar ook slimmere financiering van gezondheid, preventie en…

Flevoland Geboortezorg

Inspiratiemiddag Kansrijke Start Flevoland Gezond & Wel: Samenwerking en Inspiratie

…lokale coalities en regionale samenwerking. Ze presenteerde verschillende varianten van samenwerking op regionaal niveau, variërend van kennisuitwisseling tot gezamenlijke financiering. Annemijn Visscher en Marjolein Poels van GGD Flevoland deelden regionale…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…de implementatie, kosten-baten, de impact en de effecten van Welzijn op Recept. Borgen van kwaliteit van de uitvoering van Welzijn op Recept Stimuleren van de financiering van Welzijn op Recept…

Zutphen Apeldoorn GGZ

Pilot terugdringen GGZ-wachttijden Apeldoorn/Zutphen succesvol: opschaling gewenst

…te zetten op écht transmuraal samenwerken en je samen verantwoordelijk voelen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio. Dat betekent wel wat voor de financiering van de zorg; de…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week. Het akkoord biedt zowel kansen als financiering om als regionale…

Achterhoek Rookvrij | resultaten

…is een initiatief van alle Achterhoekse gemeenten, GGD NOG, Iriszorg, huisartsen, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis. En is mede tot stand gekomen door financiering van 8rhk ambassadeurs. Bekijk meer…