Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) Zwolle

7 juli 2023 1 min leestijd
  • Intro
  • Infographic
  • Meer weten?

Het netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) werkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie om domein overstijgende tijdige en passende hulp aan mensen met mentale klachten te organiseren. Hiervoor zijn afgelopen jaren verschillende samenwerkingsinitiatieven gestart.

Infographic

De partijen, die sinds 2019 samenwerken als regionale taskforce wachttijden, hebben in juli 2022 een samenwerkingsconvenant vastgesteld. Met dit convenant is de focus verbreed: naast wachttijden en toegankelijkheid is de samenwerking gericht op preventie en herstel. De taskforce wachttijden is daarmee doorontwikkeld naar het Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ). Het convenant is inmiddels door 23 partijen ondertekend. Om de doelen van het Netwerk TPMZ te behalen, is het van belang dat ook partners uit sociaal domein, huisartsen en cliëntvertegenwoordiging (actiever) gaan deelnemen.

Onlangs is er een infographic gemaakt om de geschiedenis, de kaders en de actualiteiten van het Netwerk TPMZ in beeld te brengen.

Meer weten?

Wil je hierover meer weten of heb je vragen? Neem contact op met adviseur Sonja Basemans.

Meer post

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Zutphen Apeldoorn GGZ

Pilot terugdringen GGZ-wachttijden Apeldoorn/Zutphen succesvol: opschaling gewenst

Sinds anderhalf jaar werken 25 organisaties samen aan het regionale project ‘Weg van de Wachtlijst’. De resultaten van de Transfertafel…