Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) Zwolle

7 juli 2023 1 min leestijd
  • Intro
  • Infographic
  • Meer weten?

Het netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) werkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie om domein overstijgende tijdige en passende hulp aan mensen met mentale klachten te organiseren. Hiervoor zijn afgelopen jaren verschillende samenwerkingsinitiatieven gestart.

Infographic

De partijen, die sinds 2019 samenwerken als regionale taskforce wachttijden, hebben in juli 2022 een samenwerkingsconvenant vastgesteld. Met dit convenant is de focus verbreed: naast wachttijden en toegankelijkheid is de samenwerking gericht op preventie en herstel. De taskforce wachttijden is daarmee doorontwikkeld naar het Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ). Het convenant is inmiddels door 23 partijen ondertekend. Om de doelen van het Netwerk TPMZ te behalen, is het van belang dat ook partners uit sociaal domein, huisartsen en cliëntvertegenwoordiging (actiever) gaan deelnemen.

Onlangs is er een infographic gemaakt om de geschiedenis, de kaders en de actualiteiten van het Netwerk TPMZ in beeld te brengen.

Meer weten?

Wil je hierover meer weten of heb je vragen? Neem contact op met adviseur Sonja Basemans.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…