Geeske van Asperen wordt nieuwe directeur-bestuurder van Proscoop

2 april 2024 3 min leestijd
  • Intro
  • Benoeming en selectieprocedure
  • Een warme overdracht
  • Samen voor een gezonde en vitale regio

Met ingang van 1 juni 2024 wordt Geeske van Asperen de nieuwe directeur-bestuurder van Proscoop en neemt zij het roer over van huidige directeur-bestuurder Arie Jongejan na een zorgvuldige procedure. Geeske: “Ik ben overtuigd van de waarde van een onafhankelijke organisatie die bijdraagt aan de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Proscoop beschikt over de kennis en expertise om de samenwerking in de regio te bevorderen.”

Het verbinden van verschillende domeinen rondom zorg en gezondheid, dat is Geeske niet vreemd: “Vanuit verschillende perspectieven werkte ik aan gezondheid en zorg. Denk aan de kant van de zorgverzekeraar, het ministerie, de gemeente en Kenniscentrum Sport. Deze ervaringen maken dat ik de taal van de zorg ken en ook de verschillende visies en belangen herken.”

Afgelopen jaren werkte Geeske als programmamanager bij het domeinoverstijgende netwerk Salland United. Hier droeg ze bij aan goede, toegankelijke betaalbare zorg in de regio. “Ik heb veel zin om met de collega’s van Proscoop verder te bouwen aan een vitale en gezonde regio. Proscoop heeft veel kennis in huis om duurzame zorg te organiseren. Ze herkennen daarnaast de kracht van samenwerking, binnen én buiten de zorg.”

Benoeming en selectieprocedure

De Raad van Toezicht heeft de nieuwe directeur-bestuurder benoemd, in samenspraak met vertegenwoordigers vanuit het management, de ondernemingsraad en de adviseurs van Proscoop. Voorzitter van de Raad van Toezicht Nelly de Jong: “De RvT is ervan overtuigd dat Geeske met haar brede werkervaring en prettige persoonlijkheid de organisatie in onze regio naar een hoger plan kan trekken. Dit is nodig in een periode waarin er belangrijke uitdagingen bestaan, zowel binnen Proscoop als daarbuiten. We wensen Geeske dan ook veel werkplezier toe binnen onze mooie organisatie.”

De werving en selectieproductie werd uitgevoerd door bureau VOOR. Nelly de Jong: “Onze dank gaat uit naar Marieke Sprietsma en Philip Backx voor de kundige begeleiding tijdens deze omvangrijke en intensieve opdracht, gelet op het aantal geïnteresseerden en geschikte kandidaten.”

Een warme overdracht

Eind 2023 maakte Arie Jongejan bekend zijn taken in 2024 over te dragen om zo, in combinatie met het prepensioen, meer tijd en ruimte te hebben voor andere leuke en zinvolle bezigheden.

Arie Jongejan: “Met de benoeming van Geeske als mijn opvolger kan ik met vertrouwen dit hoofdstuk uit mijn loopbaan afsluiten. Daarmee ontstaat er, ongetwijfeld met nieuwe ideeën en accenten, ruimte voor verdere doorontwikkeling van Proscoop.”

In de loop van dit jaar zal Arie zijn taken en verantwoordelijkheden overdragen. Daarmee wordt zorg gedragen voor een warme overdracht. Op donderdag 7 november volgt een officieel afscheidsmoment voor medewerkers en overige stakeholders.

Samen voor een gezonde en vitale regio

Als regionale adviesorganisatie voor zorg en welzijn werkt Proscoop aan een betere samenwerking tussen alle partijen die zich sterk maken voor meer gezondheid. We zijn experts in samenwerken en verbinden. Dankzij onze onafhankelijke positie kunnen we veel verschillende partijen bij elkaar brengen en bruggen slaan.

We stellen niet de ziekte, maar de mensen centraal en we gaan uit van hun veerkracht en eigen regie. En daar is een betere samenwerking voor nodig tussen professionals binnen én buiten de zorg, zoals in het sociaal domein, het onderwijs of de gemeente. Die brede blik op gezondheid is de basis van al onze projecten.