Zoeken

Landelijk Digitale Zorg Burgerparticipatie

Populatiegericht werken | duurzame zorg organiseren

…zetten. Bij duurzame financiering gaat het om het benutten van duurzame financieringsmodellen voor een toekomstbestendige zorg en welzijn. Wij hebben zicht op relevante subsidies die kansen bieden voor projecten en…

Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…mee over hoe duurzame financiering geregeld kan worden. Er is geen pasklaar antwoord, omdat een structurele financiering van een pz-coach niet past in de huidige gebaande financieringspaden, andersoortige oplossingen moeten…

Landelijk Geboortezorg

Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…zorgvrager informatie verschaft over de financiering van de geleverde zorg en onder welke condities deze door de desbetreffende financieringsinstantie wordt vergoed. 5.5.4 Er zijn eisen geformuleerd over welke vaardigheden de…

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…benutten van goede voorbeelden. We bieden 1 h1 We bieden Verander- en transitiemanagement: Wij fungeren als aanjagers en kwartiermakers voor verandering en streven naar duurzame oplossingen. Met professionals en inwoners…

Waardevolle inzichten uit onderzoek preventie in Drenthe

…of kinderen. Ik wil het liefst informatie online tot mij kunnen nemen” – Inwoner uit Drenthe Brede blik, duurzame samenwerking en inwonerparticipatie Uit het onderzoek kwam naar boven dat de…

Arnhem

Medewerker aan het woord: Janneke Remmelts

…van Proscoop vind ik het domeinoverstijgend werken, partijen aan elkaar verbinden voor duurzame zorg’, aldus Janneke. Onlangs is zij gestart als adviseur in de regio Arnhem. Tijd voor een ontspannen…

Flevoland

Preventiecoalitie Flevoland van start

…aan, bijvoorbeeld bij het bereiken van kwetsbare groepen, het realiseren van domeinoverstijgende samenwerking en het komen tot duurzame financieringsafspraken. Carola Meulenbroek (beleidsadviseur Provincie Flevoland): ‘Het is geweldig dat preventie steeds…

Landelijk Oncologie

Webinarreeks voor deelnemers lokale oncologienetwerken

…over een aantal uitdagingen binnen samenwerking: Bestuurlijke/juridische inrichting met duurzame financiering Samenwerking 1e en 2e lijn. Hoe pakken de netwerken dit aan? Samenwerking op lokaal niveau: hoe hou je de…