Waardevolle inzichten uit onderzoek preventie in Drenthe

21 november 2022 4 min leestijd
  • Intro

Een brede blik op gezondheid is van essentieel belang, maar is vaak niet het uitgangspunt bij preventie. Dat is de conclusie vanuit het lokale onderzoek in Drenthe rondom het thema gezond gewicht bij volwassenen. In opdracht van de provincie Drenthe deed Proscoop dit onderzoek. Zo werden er focusgroepen georganiseerd met betrokkenen. Ook interviews met inwoners maakten deel uit van het onderzoek. Op deze manier kwamen waardevolle inzichten naar boven. Nu is het tijd deze met u te delen.

Interviews en focusgroepen als basis

In twee wijken (Schoonoord en Smilde) werd het onderzoek uitgevoerd, passend binnen het thema Gezondheid en Vitaliteit van de Provincie Drenthe. De hamvraag was: “Hoe kan er binnen Drenthe een goede invulling worden gegeven aan preventie rondom gezond gewicht bij volwassenen?” Uit de interviews en focusgroepen kwamen waardevolle inzichten naar boven. Zo werden er door de deelnemers onderliggende oorzaken blootgelegd, die kunnen leiden tot een ongezond gewicht.

Onderliggende oorzaken ongezond gewicht

Er rust vandaag de dag nog steeds een taboe op overgewicht. Vaak is het niet gepast om te praten over overgewicht en de gevolgen daarvan. Ook is er slechts een beperkt aanbod in interventies, die bovendien niet altijd aansluiten bij de individuele behoefte. Dit zorgt voor frustratie bij zowel inwoners als professionals.

“Ik heb al veel interventies geprobeerd. Iedere keer worden dezelfde interventies aangeboden, maar ik zoek iemand die mij intensiever kan begeleiden.” – Inwoner uit Drenthe

Daarnaast wordt de informatievoorziening voor een gezond gewicht gezien als weinig stimulerend. Het is meestal sterk gericht op afvallen en vermanend opgesteld.

“Informatie in een krant of op een poster stimuleert mij niet. Dit lijkt vooral gericht op ouderen of kinderen. Ik wil het liefst informatie online tot mij kunnen nemen” – Inwoner uit Drenthe

Brede blik, duurzame samenwerking en inwonerparticipatie

Uit het onderzoek kwam naar boven dat de brede blik op gezondheid vaak niet het uitgangspunt is bij preventie. Dit is wel van essentieel belang voor een optimaal eindresultaat.

“Ik vind het frustrerend dat ik als zorgverlener niet kan aanbieden wat ik zou willen aanbieden.” – Zorgverlener uit Drenthe

Betrokkenen willen op lokaal en provinciaal niveau structureel en duurzaam samenwerken. Zo kunnen op lokaal niveau de signalen vanuit de inwoners gebundeld en geanalyseerd worden. De bedoeling hiervan is zicht krijgen op mogelijke trends en breder gedragen behoeften.

In dit alles is het belangrijk om de inwoner centraal te stellen en als gelijkwaardige partner te zien, om zo tot échte verandering te komen.

“Er zou meer naar gezondheid gekeken moeten worden, in plaats van naar gewicht. Ik heb er jaren over gedaan om te leren dat sporten leuk is, in plaats van dat ik het moet doen om af te vallen.” Inwoner uit Drenthe

De rol van Proscoop

Dit Drenthe brede project werd door Proscoop opgepakt, door een onderzoek te doen in de bovengenoemde wijken. Als uitgangspunt werden de knelpunten benoemd rondom het thema gezond gewicht bij volwassenen. Na deze “probleemanalyse” gingen de neuzen in de richting van de toekomst. Wat is er nodig? Waar heeft men behoefte aan?

Blik naar de toekomst

De resultaten van het onderzoek bevestigen de noodzaak voor goede randvoorwaarden voor een structurele en duurzame samenwerking. Dit is noodzakelijk om écht integraal en preventief samen te kunnen werken mét de inwoner.

De twee wijken waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden gaan zelf aan de slag met de resultaten. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op het implementeren van Welzijn op Recept of het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Proscoop is actief in meerdere projecten waarin samengewerkt wordt rond het thema preventie. De uitkomsten van dit onderzoek nemen we daarin mee, want ook in andere projecten zou de brede blik op gezondheid het uitgangspunt moeten zijn.